قیمت پایانی تغییر درصد
1,939 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,955 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,939 0.00 0.00
اولین قیمت 1,890
قیمت دیروز 1,939
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,001 1,811
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 213290
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 274,725

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.26 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
242 17.695 میلیون 1,955 2,010 4,075 2
3 22,439 1,942 2,019 30 1
2 5,600 1,930 2,071 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65