قیمت پایانی تغییر درصد
2,909 94.00 3.13

داده ها

آخرین معامله 2,890 113.00 3.76
قیمت پایانی 2,909 94.00 3.13
اولین قیمت 2,950
قیمت دیروز 3,003
بازه روز 3,094 2,853
قیمت مجاز 3,153 2,853
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 319990
تعداد سهام 1.1 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 440,000

معاملات

تعداد معاملات 870
حجم معاملات 7.496 میلیون
ارزش معاملات 21.804 میلیارد
ارزش بازار 3.2 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.496 میلیون 7.363 میلیون
حقوقی 1,000,000 132,451
تعداد خرید فروش
مجموع 287 176
حقیقی 286 175
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.524 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,500 2,889 2,900 50,000 2
2 7,000 2,857 2,905 15,000 2
6 90,314 2,853 2,928 6,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65