قیمت پایانی تغییر درصد
1,793 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,786 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,793 0.00 0.00
اولین قیمت 1,789
قیمت دیروز 1,793
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,870 1,692
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 197230
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 271,887

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.165 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,567 1,782 1,800 5,052 1
1 9,000 1,781 1,809 8,780 1
1 2,000 1,771 1,816 8,855 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65