قیمت پایانی تغییر درصد
1,790 3.00 0.17

داده ها

آخرین معامله 1,772 21.00 1.17
قیمت پایانی 1,790 3.00 0.17
اولین قیمت 1,806
قیمت دیروز 1,793
بازه روز 1,811 1,772
قیمت مجاز 2,001 1,811
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 196900
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 274,725

معاملات

تعداد معاملات 295
حجم معاملات 2.055 میلیون
ارزش معاملات 3.679 میلیارد
ارزش بازار 1.164 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.055 میلیون 2.055 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 112 78
حقیقی 112 78
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,772 1,796 10,000 1
5 81,000 1,770 1,797 3,000 1
1 2,000 1,766 1,800 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65