قیمت پایانی تغییر درصد
5,066 74.00 1.48

داده ها

آخرین معامله 5,035 43.00 0.86
قیمت پایانی 5,066 74.00 1.48
اولین قیمت 4,800
قیمت دیروز 4,992
بازه روز 5,190 4,800
قیمت مجاز 5,241 4,743
بازه هفته 5,928 5,237
بازه سال - -
P/E 557260
تعداد سهام 1.1 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 440,000

معاملات

تعداد معاملات 583
حجم معاملات 2.928 میلیون
ارزش معاملات 14.834 میلیارد
ارزش بازار 5.573 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.528 میلیون 2.928 میلیون
حقوقی 400,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 192 172
حقیقی 191 172
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.026 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,553 5,030 5,035 61,165 1
1 3,000 5,026 5,040 32,608 1
2 6,000 5,025 5,060 6,793 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65