قیمت پایانی تغییر درصد
1,303 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,336 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,303 0.00 0.00
اولین قیمت 1,330
قیمت دیروز 1,303
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,344 1,216
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 181117
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.6 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.212 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 394,984 1,292 1,336 26,393 1
3 8,150 1,288 1,338 100 1
1 5,000 1,285 1,339 4,200 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65