قیمت پایانی تغییر درصد
1,226 26.00 2.17

داده ها

آخرین معامله 1,230 30.00 2.50
قیمت پایانی 1,226 26.00 2.17
اولین قیمت 1,190
قیمت دیروز 1,200
بازه روز 1,240 1,190
قیمت مجاز 1,153 1,045
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 170414
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.6 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 204
حجم معاملات 1.495 میلیون
ارزش معاملات 1.835 میلیارد
ارزش بازار 4.904 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.495 میلیون 1.495 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 57 83
حقیقی 57 83
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 1,219 1,230 14,648 1
3 6,772 1,215 1,232 23,604 2
1 900 1,213 1,238 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65