قیمت پایانی تغییر درصد
1,646 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,684 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,646 0.00 0.00
اولین قیمت 1,650
قیمت دیروز 1,646
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,724 1,560
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 228794
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.6 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.584 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 11,500 1,669 1,684 9,572 1
2 11,000 1,668 1,687 2,000 1
1 30,000 1,667 1,689 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65