قیمت پایانی تغییر درصد
1,156 1.00 0.09

داده ها

آخرین معامله 1,146 11.00 0.95
قیمت پایانی 1,156 1.00 0.09
اولین قیمت 1,160
قیمت دیروز 1,157
بازه روز 1,189 1,101
قیمت مجاز 1,214 1,100
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 160684
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.6 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 240
حجم معاملات 1.802 میلیون
ارزش معاملات 2.084 میلیارد
ارزش بازار 4.624 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.802 میلیون 1.802 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 116 71
حقیقی 116 71
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,426 1,141 1,151 5,082 1
2 27,000 1,140 1,159 33,923 1
1 2,000 1,135 1,160 7,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65