قیمت پایانی تغییر درصد
2,584 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,620 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,584 0.00 0.00
اولین قیمت 2,500
قیمت دیروز 2,584
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,705 2,449
بازه هفته 2,613 2,500
بازه سال - -
P/E 359176
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.6 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.336 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 211,516 2,592 2,592 200,000 2
1 5,000 2,581 2,600 70,000 3
2 62,000 2,580 2,630 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65