داده ها

آخرین معامله 39,501 1,162.00 2.86
قیمت پایانی 39,687 976.00 2.40
اولین قیمت 38,670
قیمت دیروز 40,663
بازه روز 40,999 38,630
قیمت مجاز 42,696 38,630
بازه هفته 40,541 34,507
بازه سال - -
P/E 10397994
تعداد سهام 24.1 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 12,333

معاملات

تعداد معاملات 545
حجم معاملات 410,384
ارزش معاملات 16.287 میلیارد
ارزش بازار 956.457 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 410,384 410,384
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 216 196
حقیقی 216 196
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 39,351 39,895 100 1
1 1,006 39,350 39,900 200 1
1 400 39,203 39,996 381 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65