داده ها

آخرین معامله 19,451 222.00 1.13
قیمت پایانی 19,809 136.00 0.69
اولین قیمت 20,656
قیمت دیروز 19,673
بازه روز 20,656 19,000
قیمت مجاز 20,656 18,690
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5189958
تعداد سهام 24.1 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 22,464

معاملات

تعداد معاملات 212
حجم معاملات 146,124
ارزش معاملات 2.895 میلیارد
ارزش بازار 477.397 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 146,124 135,324
حقوقی 0 10,800
تعداد خرید فروش
مجموع 109 62
حقیقی 109 61
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 213.937 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 88 19,414 19,995 990 1
1 239 19,376 19,998 1,167 2
1 2,000 19,200 20,000 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65