داده ها

آخرین معامله 11,075 527.00 5.00
قیمت پایانی 10,883 335.00 3.18
اولین قیمت 11,075
قیمت دیروز 10,548
بازه روز 11,075 11,075
قیمت مجاز 11,075 10,021
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2851346
تعداد سهام 24.1 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 76,499

معاملات

تعداد معاملات 24
حجم معاملات 48,613
ارزش معاملات 538.389 میلیون
ارزش بازار 262.28 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 48,613 48,613
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 21
حقیقی 1 21
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
52 1.481 میلیون 11,075 0 0 0
5 110,000 10,021 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65