داده ها

آخرین معامله 9,170 257.00 2.88
قیمت پایانی 9,073 160.00 1.80
اولین قیمت 8,950
قیمت دیروز 8,913
بازه روز 9,334 8,555
قیمت مجاز 8,749 7,917
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2377126
تعداد سهام 24.1 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 58,316

معاملات

تعداد معاملات 179
حجم معاملات 346,017
ارزش معاملات 3.139 میلیارد
ارزش بازار 218.659 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 326,017 332,274
حقوقی 20,000 13,743
تعداد خرید فروش
مجموع 67 74
حقیقی 66 73
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 56.77 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 9,150 9,279 5,000 1
1 300 8,870 9,289 120 1
1 200 8,762 9,290 6,453 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65