داده ها

آخرین معامله 8,675 272.00 3.24
قیمت پایانی 8,420 17.00 0.20
اولین قیمت 8,484
قیمت دیروز 8,403
بازه روز 8,690 8,105
قیمت مجاز 8,823 7,983
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2206040
تعداد سهام 24.1 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 61,372

معاملات

تعداد معاملات 45
حجم معاملات 47,689
ارزش معاملات 401.79 میلیون
ارزش بازار 202.922 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 47,689 47,689
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 4 31
حقیقی 4 31
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 958 8,500 8,660 9,550 1
1 525 8,130 8,669 4,174 1
1 225 8,021 8,690 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65