داده ها

آخرین معامله 32,150 0.00 0.00
قیمت پایانی 33,446 0.00 0.00
اولین قیمت 31,900
قیمت دیروز 33,446
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 35,173 31,825
بازه هفته 35,250 30,100
بازه سال - -
P/E 8762852
تعداد سهام 24.1 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 15,563

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 806.049 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 466 32,141 32,790 1,000 1
1 280 32,121 33,332 100 1
1 722 32,120 33,499 1,719 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65