داده ها

آخرین معامله 8,493 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,489 0.00 0.00
اولین قیمت 8,480
قیمت دیروز 8,489
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,749 7,917
بازه هفته 7,890 7,650
بازه سال - -
P/E 2224118
تعداد سهام 24.1 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 58,316

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 204.585 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 51 8,227 8,680 152 1
1 300 8,225 8,720 200 1
1 10,000 8,130 8,722 2,580 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65