قیمت پایانی تغییر درصد
38,010 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 38,299 0.00 0.00
قیمت پایانی 38,010 0.00 0.00
اولین قیمت 38,989
قیمت دیروز 38,010
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 36,907 33,393
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.801 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 37,270 38,299 1,970 1
1 500 37,260 38,300 500 1
2 1,300 37,250 38,339 41 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65