قیمت پایانی تغییر درصد
21,448 860.00 3.86

داده ها

آخرین معامله 22,090 218.00 0.98
قیمت پایانی 21,448 860.00 3.86
اولین قیمت 22,849
قیمت دیروز 22,308
بازه روز 22,849 21,193
قیمت مجاز 23,423 21,193
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 260
حجم معاملات 419,944
ارزش معاملات 9.007 میلیارد
ارزش بازار 4.29 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 195,116 397,141
حقوقی 224,828 22,803
تعداد خرید فروش
مجموع 99 64
حقیقی 96 62
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 4.333 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 21,200 22,190 1,000 1
1 60 21,194 22,236 100 1
4 481 21,193 22,359 448 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65