قیمت پایانی تغییر درصد
32,152 1,451.00 4.73

داده ها

آخرین معامله 32,236 1,535.00 5.00
قیمت پایانی 32,152 1,451.00 4.73
اولین قیمت 29,640
قیمت دیروز 30,701
بازه روز 32,236 29,640
قیمت مجاز 32,236 29,166
بازه هفته 32,399 26,501
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 495
حجم معاملات 1.537 میلیون
ارزش معاملات 49.424 میلیارد
ارزش بازار 6.43 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.533 میلیون 937,194
حقوقی 3,917 600,000
تعداد خرید فروش
مجموع 138 227
حقیقی 137 225
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 19.165 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
24 121,565 32,236 32,539 324 1
2 725 32,201 0 0 0
1 8,806 32,200 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65