قیمت پایانی تغییر درصد
33,153 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 33,350 0.00 0.00
قیمت پایانی 33,153 0.00 0.00
اولین قیمت 32,000
قیمت دیروز 33,153
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 36,907 33,393
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.315 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,200 33,200 33,449 319 1
1 100 32,904 33,638 2,471 1
1 100 32,902 34,000 5,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65