قیمت پایانی تغییر درصد
29,080 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 29,120 0.00 0.00
قیمت پایانی 29,080 0.00 0.00
اولین قیمت 29,152
قیمت دیروز 29,080
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 30,609 27,695
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.908 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 28,905 29,185 1,839 1
1 100 28,900 29,333 1,556 1
3 11,045 28,800 29,372 308 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65