قیمت پایانی تغییر درصد
20,866 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 20,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 20,866 0.00 0.00
اولین قیمت 20,812
قیمت دیروز 20,866
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 22,893 18,731
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.087 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 20,812 20,989 711 1
1 1,638 20,803 20,990 20,972 2
4 11,340 20,800 20,991 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65