قیمت پایانی تغییر درصد
33,510 718.00 2.10

داده ها

آخرین معامله 33,500 728.00 2.13
قیمت پایانی 33,510 718.00 2.10
اولین قیمت 34,000
قیمت دیروز 34,228
بازه روز 34,000 33,000
قیمت مجاز 36,907 33,393
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 107
حجم معاملات 122,572
ارزش معاملات 4.107 میلیارد
ارزش بازار 3.351 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 58,157 113,544
حقوقی 64,415 9,028
تعداد خرید فروش
مجموع 36 40
حقیقی 35 38
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.856 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 35,785 33,500 33,760 5,000 1
1 1,000 33,300 33,790 1,200 1
1 1,000 33,007 33,798 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65