قیمت پایانی تغییر درصد
23,182 491.00 2.16

داده ها

آخرین معامله 23,499 808.00 3.56
قیمت پایانی 23,182 491.00 2.16
اولین قیمت 23,000
قیمت دیروز 22,691
بازه روز 23,500 22,704
قیمت مجاز 23,825 21,557
بازه هفته 23,832 19,911
بازه سال - -
P/E 14790116
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 64,800

معاملات

تعداد معاملات 239
حجم معاملات 203,208
ارزش معاملات 4.711 میلیارد
ارزش بازار 3.755 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 203,208 203,208
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 96 85
حقیقی 96 85
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 435 23,100 23,499 767 1
1 500 22,890 23,500 1,000 1
1 430 22,850 23,750 388 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65