قیمت پایانی تغییر درصد
21,483 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 21,902 0.00 0.00
قیمت پایانی 21,483 0.00 0.00
اولین قیمت 20,758
قیمت دیروز 21,483
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 22,942 20,758
بازه هفته 22,867 19,600
بازه سال - -
P/E 13706154
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 64,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.48 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,100 21,902 22,000 1,884 2
1 3,400 21,901 22,100 5,000 2
1 1,620 21,806 22,140 17,317 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65