قیمت پایانی تغییر درصد
5,239 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,449 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,239 0.00 0.00
اولین قیمت 5,449
قیمت دیروز 5,239
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,449 4,931
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3342482
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 110,011

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 848.718 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
12 136,765 5,449 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65