قیمت پایانی تغییر درصد
5,783 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,891 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,783 0.00 0.00
اولین قیمت 5,800
قیمت دیروز 5,783
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,006 4,530
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3689554
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 102,712

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 936.846 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,163 5,884 5,892 411 1
1 10,000 5,862 5,893 2,000 1
1 1,754 5,850 5,894 119,150 8

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65