قیمت پایانی تغییر درصد
6,928 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,920 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,928 0.00 0.00
اولین قیمت 6,780
قیمت دیروز 6,928
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,006 4,530
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4420064
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 102,712

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.122 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,255 6,731 6,920 780 1
1 2,000 6,730 7,097 350 1
1 1,340 6,680 7,099 5,855 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65