قیمت پایانی تغییر درصد
13,524 639.00 4.96

داده ها

آخرین معامله 13,529 644.00 5.00
قیمت پایانی 13,524 639.00 4.96
اولین قیمت 13,529
قیمت دیروز 12,885
بازه روز 13,529 13,300
قیمت مجاز 5,006 4,530
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8628312
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 102,712

معاملات

تعداد معاملات 205
حجم معاملات 563,706
ارزش معاملات 7.623 میلیارد
ارزش بازار 2.191 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 563,706 263,706
حقوقی 0 300,000
تعداد خرید فروش
مجموع 78 72
حقیقی 78 71
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 4.057 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
42 84,012 13,529 0 0 0
1 238 13,510 0 0 0
1 149 13,350 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65