قیمت پایانی تغییر درصد
15,037 209.00 1.37

داده ها

آخرین معامله 15,000 246.00 1.61
قیمت پایانی 15,037 209.00 1.37
اولین قیمت 14,700
قیمت دیروز 15,246
بازه روز 15,400 14,680
قیمت مجاز 16,008 14,484
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9593606
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 64,800

معاملات

تعداد معاملات 151
حجم معاملات 118,634
ارزش معاملات 1.784 میلیارد
ارزش بازار 2.436 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 118,634 118,634
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 95 34
حقیقی 95 34
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 101 15,000 15,090 320 1
2 299 14,880 15,100 6,009 1
1 100 14,870 15,240 1,010 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65