داده ها

آخرین معامله 4,868 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,885 0.00 0.00
اولین قیمت 5,263
قیمت دیروز 4,885
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,380 4,868
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3116630
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 113,250

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 791.37 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 4,868 84,374 4
0 0 0 4,944 3,186 1
0 0 0 5,068 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65