قیمت پایانی تغییر درصد
1,598 35.00 2.14

داده ها

آخرین معامله 1,612 21.00 1.29
قیمت پایانی 1,598 35.00 2.14
اولین قیمت 1,610
قیمت دیروز 1,633
بازه روز 1,650 1,573
قیمت مجاز 1,714 1,552
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 199750
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.528 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,066
حجم معاملات 12.985 میلیون
ارزش معاملات 20.754 میلیارد
ارزش بازار 31.96 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.985 میلیون 12.985 میلیون
حقوقی 2 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 381 217
حقیقی 380 217
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 3.196 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 43,516 1,611 1,620 102,781 4
1 1,246 1,607 1,621 10,000 1
1 40,000 1,606 1,623 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65