قیمت پایانی تغییر درصد
2,411 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,402 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,411 0.00 0.00
اولین قیمت 2,438
قیمت دیروز 2,411
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,531 2,291
بازه هفته 2,360 2,300
بازه سال - -
P/E 301375
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.325 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 48.22 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 68,842 2,400 2,400 30,000 1
2 12,000 2,399 2,402 147,693 2
5 12,919 2,398 2,410 50,283 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/12)

65