قیمت پایانی تغییر درصد
2,152 47.00 2.23

داده ها

آخرین معامله 2,150 45.00 2.14
قیمت پایانی 2,152 47.00 2.23
اولین قیمت 2,210
قیمت دیروز 2,105
بازه روز 2,210 2,100
قیمت مجاز 2,320 2,100
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 269000
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.382 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,167
حجم معاملات 30.146 میلیون
ارزش معاملات 64.884 میلیارد
ارزش بازار 43.04 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 14.068 میلیون 25.349 میلیون
حقوقی 16.078 میلیون 4.797 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 581 325
حقیقی 577 323
حقوقی 4 2
تغییر حقوقی به حقیقی 24.277 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 315 2,149 2,150 51,500 2
1 30,000 2,107 2,152 24,700 1
2 2,000 2,106 2,153 6,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65