قیمت پایانی تغییر درصد
1,514 26.00 1.75

داده ها

آخرین معامله 1,490 2.00 0.13
قیمت پایانی 1,514 26.00 1.75
اولین قیمت 1,510
قیمت دیروز 1,488
بازه روز 1,549 1,478
قیمت مجاز 1,492 1,350
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 189250
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 7.102 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,110
حجم معاملات 12.011 میلیون
ارزش معاملات 18.181 میلیارد
ارزش بازار 30.28 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.921 میلیون 11.511 میلیون
حقوقی 2.09 میلیون 500,000
تعداد خرید فروش
مجموع 395 307
حقیقی 391 306
حقوقی 4 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.407 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 1,485 1,490 43,693 2
1 1,040 1,484 1,500 82,933 4
8 184,428 1,480 1,508 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65