قیمت پایانی تغییر درصد
4,642 216.00 4.45

داده ها

آخرین معامله 4,616 242.00 4.98
قیمت پایانی 4,642 216.00 4.45
اولین قیمت 4,940
قیمت دیروز 4,858
بازه روز 4,940 4,616
قیمت مجاز 5,100 4,616
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2543816
تعداد سهام 530 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 212,000

معاملات

تعداد معاملات 800
حجم معاملات 2.196 میلیون
ارزش معاملات 10.195 میلیارد
ارزش بازار 2.46 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.121 میلیون 2.196 میلیون
حقوقی 75,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 439 118
حقیقی 438 118
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 348.15 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 4,601 4,670 30 1
0 0 0 4,696 15,868 1
0 0 0 4,712 1,885 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65