قیمت پایانی تغییر درصد
2,588 47.00 1.85

داده ها

آخرین معامله 2,668 127.00 5.00
قیمت پایانی 2,588 47.00 1.85
اولین قیمت 2,668
قیمت دیروز 2,541
بازه روز 2,668 2,668
قیمت مجاز 2,668 2,414
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1418224
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 234,632

معاملات

تعداد معاملات 15
حجم معاملات 86,432
ارزش معاملات 230.601 میلیون
ارزش بازار 776.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 86,432 11,432
حقوقی 0 75,000
تعداد خرید فروش
مجموع 6 9
حقیقی 6 8
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 194.1 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 112,193 2,668 0 0 0
1 50,000 2,660 0 0 0
2 30,000 2,120 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65