قیمت پایانی تغییر درصد
2,045 24.00 1.19

داده ها

آخرین معامله 2,010 11.00 0.54
قیمت پایانی 2,045 24.00 1.19
اولین قیمت 2,097
قیمت دیروز 2,021
بازه روز 2,097 1,957
قیمت مجاز 1,908 1,728
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1120660
تعداد سهام 530 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,741

معاملات

تعداد معاملات 217
حجم معاملات 1.114 میلیون
ارزش معاملات 2.279 میلیارد
ارزش بازار 1.084 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 828,746 1.033 میلیون
حقوقی 285,508 81,734
تعداد خرید فروش
مجموع 91 53
حقیقی 89 52
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 416.718 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,964 2,019 4,258 1
4 10,563 1,960 2,034 2,497 1
1 5,000 1,958 2,039 8,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65