قیمت پایانی تغییر درصد
7,072 208.00 2.86

داده ها

آخرین معامله 7,015 265.00 3.64
قیمت پایانی 7,072 208.00 2.86
اولین قیمت 7,588
قیمت دیروز 7,280
بازه روز 7,588 6,916
قیمت مجاز 7,644 6,916
بازه هفته 6,957 5,915
بازه سال - -
P/E 3875456
تعداد سهام 530 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 212,000

معاملات

تعداد معاملات 2,799
حجم معاملات 7.96 میلیون
ارزش معاملات 56.294 میلیارد
ارزش بازار 3.748 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.319 میلیون 7.704 میلیون
حقوقی 640,754 255,679
تعداد خرید فروش
مجموع 1,211 771
حقیقی 1,208 768
حقوقی 3 3
تغییر حقوقی به حقیقی 2.723 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 7,004 7,044 9,750 1
6 23,552 7,000 7,051 400 1
1 1,000 6,998 7,100 11,164 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65