قیمت پایانی تغییر درصد
6,138 95.00 1.52

داده ها

آخرین معامله 6,190 43.00 0.69
قیمت پایانی 6,138 95.00 1.52
اولین قیمت 5,922
قیمت دیروز 6,233
بازه روز 6,460 5,922
قیمت مجاز 6,544 5,922
بازه هفته 7,100 6,116
بازه سال - -
P/E 3363624
تعداد سهام 530 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 212,000

معاملات

تعداد معاملات 839
حجم معاملات 2.821 میلیون
ارزش معاملات 17.317 میلیارد
ارزش بازار 3.253 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.746 میلیون 2.746 میلیون
حقوقی 75,000 75,000
تعداد خرید فروش
مجموع 324 305
حقیقی 323 304
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,700 6,173 6,200 1,000 1
1 320 6,166 6,224 1,761 1
1 300 6,162 6,230 12,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65