قیمت پایانی تغییر درصد
4,766 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,766 0.00 0.00
اولین قیمت 4,849
قیمت دیروز 4,766
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,908 1,728
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2611768
تعداد سهام 530 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,741

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.526 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 65,876 4,800 4,810 14,680 2
1 20 4,799 4,832 28,321 1
1 40,000 4,754 4,835 8,960 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65