داده ها

آخرین معامله 12,360 360.00 3.00
قیمت پایانی 12,360 360.00 3.00
اولین قیمت 12,360
قیمت دیروز 12,000
بازه روز 12,360 12,360
قیمت مجاز 11,429 10,765
بازه هفته 12,000 10,157
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.202 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 16
حجم معاملات 249,800
ارزش معاملات 3.088 میلیارد
ارزش بازار 14.857 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 249,800 49,800
حقوقی 0 200,000
تعداد خرید فروش
مجموع 9 5
حقیقی 9 4
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.472 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
170 4.669 میلیون 11,429 0 0 0
1 200 11,420 0 0 0
3 15,400 10,765 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65