قیمت پایانی تغییر درصد
7,161 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,999 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,161 0.00 0.00
اولین قیمت 5,999
قیمت دیروز 7,161
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 6,000 6,000
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.202 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1,000,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.608 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65