داده ها

آخرین معامله 6,827 198.00 2.99
قیمت پایانی 6,661 32.00 0.48
اولین قیمت 6,431
قیمت دیروز 6,629
بازه روز 6,827 6,431
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.202 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 5
حجم معاملات 1,759
ارزش معاملات 11.716 میلیون
ارزش بازار 8.007 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 859 1,759
حقوقی 900 0
تعداد خرید فروش
مجموع 4 3
حقیقی 3 3
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 5.995 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65