داده ها

آخرین معامله 2,001 62.00 3.20
قیمت پایانی 1,979 40.00 2.06
اولین قیمت 1,921
قیمت دیروز 1,939
بازه روز 2,025 1,890
قیمت مجاز 2,147 1,943
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 718377
تعداد سهام 1.32 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 291
حجم معاملات 2.234 میلیون
ارزش معاملات 4.421 میلیارد
ارزش بازار 2.612 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 351,826 351,826
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 37 22
حقیقی 37 22
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 13,850 2,001 2,017 5,000 1
7 45,218 2,000 2,018 15,000 1
1 650 1,999 2,019 10,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65