قیمت پایانی تغییر درصد
4,087 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,218 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,087 0.00 0.00
اولین قیمت 3,890
قیمت دیروز 4,087
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,293 3,885
بازه هفته 4,249 3,701
بازه سال - -
P/E 1483581
تعداد سهام 1.32 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.395 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,650 4,151 4,248 1,000 1
1 10,000 4,150 4,249 1,000 1
1 2,809 4,140 4,250 9,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65