داده ها

آخرین معامله 5,584 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,631 0.00 0.00
اولین قیمت 5,998
قیمت دیروز 5,631
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,092 5,512
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2044053
تعداد سهام 1.32 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.433 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 5,512 5,590 14,662 1
1 200 5,507 5,594 12,000 1
1 200 5,351 5,644 1,510 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65