داده ها

آخرین معامله 3,873 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,871 0.00 0.00
اولین قیمت 3,873
قیمت دیروز 3,871
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,147 1,943
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1405173
تعداد سهام 1.32 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.11 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
39 1.335 میلیون 3,873 0 0 0
1 1,551 3,850 0 0 0
1 39,274 3,783 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65