داده ها

آخرین معامله 4,724 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,628 0.00 0.00
اولین قیمت 4,354
قیمت دیروز 4,628
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,809 4,351
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1679964
تعداد سهام 1.32 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.109 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,700 4,691 4,724 2,700 1
1 466 4,690 4,754 3,200 1
1 4,550 4,675 4,755 6,700 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65