داده ها

آخرین معامله 2,132 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,136 0.00 0.00
اولین قیمت 2,166
قیمت دیروز 2,136
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,356 2,132
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 775368
تعداد سهام 1.32 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.82 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,912 2,133 2,179 3,500 1
2 8,370 2,132 2,180 5,000 1
1 200 2,112 2,195 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65