داده ها

آخرین معامله 2,013 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,002 0.00 0.00
اولین قیمت 1,979
قیمت دیروز 2,002
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,147 1,943
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 726726
تعداد سهام 1.32 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.643 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,005 2,013 200 1
1 20,000 2,004 2,016 7,346 1
1 1,000 2,003 2,019 4,677 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65