قیمت پایانی تغییر درصد
13,014 74.00 0.57

داده ها

آخرین معامله 12,966 122.00 0.93
قیمت پایانی 13,014 74.00 0.57
اولین قیمت 13,000
قیمت دیروز 13,088
بازه روز 13,125 12,915
قیمت مجاز 13,742 12,434
بازه هفته 13,100 12,802
بازه سال - -
P/E 93050100
تعداد سهام 19.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 773,694

معاملات

تعداد معاملات 848
حجم معاملات 980,573
ارزش معاملات 12.761 میلیارد
ارزش بازار 249.869 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 980,573 779,709
حقوقی 0 200,864
تعداد خرید فروش
مجموع 380 222
حقیقی 380 219
حقوقی 0 3
تغییر حقوقی به حقیقی 2.614 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,500 12,960 12,998 11,343 2
1 100 12,954 13,000 146,483 5
2 1,084 12,925 13,014 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65