قیمت پایانی تغییر درصد
19,045 8.00 0.04

داده ها

آخرین معامله 19,068 15.00 0.08
قیمت پایانی 19,045 8.00 0.04
اولین قیمت 19,024
قیمت دیروز 19,053
بازه روز 19,200 18,973
قیمت مجاز 20,142 18,224
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 136171750
تعداد سهام 9.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 524,109

معاملات

تعداد معاملات 213
حجم معاملات 686,551
ارزش معاملات 13.075 میلیارد
ارزش بازار 182.832 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 217,303 256,440
حقوقی 469,248 430,111
تعداد خرید فروش
مجموع 90 71
حقیقی 84 69
حقوقی 6 2
تغییر حقوقی به حقیقی 745.364 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,300 19,040 19,068 7,459 1
2 1,520 19,028 19,078 29,000 1
1 7,940 19,026 19,172 896 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65