قیمت پایانی تغییر درصد
18,887 139.00 0.74

داده ها

آخرین معامله 18,670 78.00 0.42
قیمت پایانی 18,887 139.00 0.74
اولین قیمت 18,600
قیمت دیروز 18,748
بازه روز 19,000 18,600
قیمت مجاز 19,685 17,811
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 135042050
تعداد سهام 9.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 524,521

معاملات

تعداد معاملات 228
حجم معاملات 550,270
ارزش معاملات 10.393 میلیارد
ارزش بازار 181.315 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 190,270 550,270
حقوقی 360,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 101 64
حقیقی 99 64
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 6.799 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 370 18,655 18,700 333 1
1 1,600 18,652 18,740 6,623 2
4 2,185 18,651 18,770 4,300 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65