قیمت پایانی تغییر درصد
11,150 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,052 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,150 0.00 0.00
اولین قیمت 11,139
قیمت دیروز 11,150
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,713 10,599
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 79722500
تعداد سهام 19.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 901,063

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 214.08 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,290 11,051 11,052 1,052 1
4 1,900 11,050 11,120 200 1
1 100 11,021 11,130 53 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65