قیمت پایانی تغییر درصد
18,011 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,899 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,011 0.00 0.00
اولین قیمت 18,190
قیمت دیروز 18,011
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,142 18,224
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 128778650
تعداد سهام 9.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 524,109

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 172.906 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 17,899 17,899 3,174 1
1 700 17,885 17,900 9,565 1
2 1,150 17,883 17,946 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65