داده ها

آخرین معامله 13,040 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,012 0.00 0.00
اولین قیمت 13,000
قیمت دیروز 13,012
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,868 12,548
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.294 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 125 13,040 13,050 375 3
1 66 13,019 13,140 125 1
1 31 13,000 13,149 135 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65