قیمت پایانی تغییر درصد
20,136 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 20,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 20,136 0.00 0.00
اولین قیمت 21,100
قیمت دیروز 20,136
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,764 19,692
بازه هفته 21,400 19,692
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.645 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,500 20,570 20,600 819 1
1 500 20,500 20,700 604 1
1 1,500 20,231 20,724 1,004 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65