قیمت پایانی تغییر درصد
16,128 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,230 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,128 0.00 0.00
اولین قیمت 16,450
قیمت دیروز 16,128
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,868 12,548
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.322 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,244 16,180 16,230 4,827 1
1 7,000 16,160 16,240 51,842 6
1 4,800 16,152 16,380 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65