قیمت پایانی تغییر درصد
3,114 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,099 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,114 0.00 0.00
اولین قیمت 3,238
قیمت دیروز 3,114
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,269 2,959
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.671 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,005 3,099 3,110 5,300 1
0 0 0 3,130 228 1
0 0 0 3,133 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65