قیمت پایانی تغییر درصد
3,396 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,348 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,396 0.00 0.00
اولین قیمت 3,500
قیمت دیروز 3,396
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 3,246 3,070
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.094 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 5,948 3,341 3,341 2,290 10
1 30,000 3,331 3,350 15,658 1
1 4,000 3,330 3,355 458 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65