داده ها

آخرین معامله 2,263 119.00 5.00
قیمت پایانی 2,279 103.00 4.32
اولین قیمت 2,301
قیمت دیروز 2,382
بازه روز 2,301 2,263
قیمت مجاز 2,501 2,263
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 542402
تعداد سهام 1.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 640,000

معاملات

تعداد معاملات 291
حجم معاملات 1.777 میلیون
ارزش معاملات 4.049 میلیارد
ارزش بازار 3.646 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.777 میلیون 1.777 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 165 70
حقیقی 165 70
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,263 2.277 میلیون 97
0 0 0 2,270 4,307 1
0 0 0 2,290 106,189 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65