داده ها

آخرین معامله 2,859 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,825 0.00 0.00
اولین قیمت 2,851
قیمت دیروز 2,825
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,082 2,790
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 672350
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.543 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,149 2,793 2,859 2,000 1
3 13,859 2,790 2,867 5,000 1
0 0 0 2,896 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65