داده ها

آخرین معامله 3,160 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,173 0.00 0.00
اولین قیمت 3,315
قیمت دیروز 3,173
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,492 3,160
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 755174
تعداد سهام 1.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 640,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.077 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 3,125 3,160 944,036 49
1 12,544 2,380 3,175 37,000 1
1 2,529 2,361 3,179 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65