داده ها

آخرین معامله 2,250 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,228 0.00 0.00
اولین قیمت 2,277
قیمت دیروز 2,228
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,337 2,115
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 530264
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.005 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 2,101 2,270 2,000 1
1 7,000 2,042 2,294 5,000 1
1 7,000 2,011 2,380 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/25)

65