داده ها

آخرین معامله 1,714 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,696 0.00 0.00
اولین قیمت 1,714
قیمت دیروز 1,696
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,714 1,552
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 403648
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 370,096

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.526 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 209,555 1,714 1,714 200 1
1 1,500 1,672 4,048 4,680 1
1 2,000 1,671 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65