داده ها

آخرین معامله 1,661 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,594 0.00 0.00
اولین قیمت 1,661
قیمت دیروز 1,594
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,337 2,115
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 379372
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.435 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
20 559,938 1,661 1,921 598 1
1 10,000 1,613 2,000 5,000 1
1 5,000 1,600 2,017 1,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65