داده ها

آخرین معامله 2,101 11.00 0.52
قیمت پایانی 2,112 0.00 0.00
اولین قیمت 2,101
قیمت دیروز 2,112
بازه روز 2,105 2,101
قیمت مجاز 2,337 2,115
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 502656
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 4
حجم معاملات 13,006
ارزش معاملات 27.328 میلیون
ارزش بازار 1.901 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 16,042 16,042
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 3 3
حقیقی 3 3
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,735 2,102 2,132 15,000 1
3 12,480 2,101 2,148 3,000 2
5 135,000 2,100 2,149 8,993 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65