قیمت پایانی تغییر درصد
7,099 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,090 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,099 0.00 0.00
اولین قیمت 6,800
قیمت دیروز 7,099
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,335 6,637
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7141594
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.55 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 7,081 7,200 2,000 1
0 0 0 7,250 10,000 1
0 0 0 7,300 155 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/22)

65