قیمت پایانی تغییر درصد
12,331 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,331 0.00 0.00
اولین قیمت 11,858
قیمت دیروز 12,331
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,104 11,856
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 12404986
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.248 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 12,301 12,400 652 1
3 1,000 12,300 12,670 1,000 1
2 3,100 12,264 12,680 2,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65