قیمت پایانی تغییر درصد
6,928 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,637 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,928 0.00 0.00
اولین قیمت 6,660
قیمت دیروز 6,928
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,308 6,612
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6969568
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.464 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 6,636 6,680 900 1
1 1,507 6,615 6,700 2,984 1
1 154 6,559 7,121 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65