قیمت پایانی تغییر درصد
13,225 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,225 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,225 0.00 0.00
اولین قیمت 13,225
قیمت دیروز 13,225
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,335 6,637
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13304350
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.613 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
55 1.239 میلیون 13,225 0 0 0
1 752 13,223 0 0 0
1 100 13,109 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/24)

65