قیمت پایانی تغییر درصد
22,053 131.00 0.59

داده ها

آخرین معامله 21,700 484.00 2.18
قیمت پایانی 22,053 131.00 0.59
اولین قیمت 22,600
قیمت دیروز 22,184
بازه روز 23,200 21,262
قیمت مجاز 23,293 21,075
بازه هفته 19,383 18,702
بازه سال - -
P/E 22185318
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 2,290
حجم معاملات 2.494 میلیون
ارزش معاملات 55 میلیارد
ارزش بازار 16.54 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.229 میلیون 1.923 میلیون
حقوقی 264,942 570,642
تعداد خرید فروش
مجموع 1,235 387
حقیقی 1,232 382
حقوقی 3 5
تغییر حقوقی به حقیقی 6.742 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,004 21,800 21,800 7,542 1
1 50 21,700 21,900 3,663 3
1 90 21,670 21,989 6,048 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65