قیمت پایانی تغییر درصد
22,533 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 22,810 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,533 0.00 0.00
اولین قیمت 22,000
قیمت دیروز 22,533
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 23,659 21,407
بازه هفته 24,899 21,600
بازه سال - -
P/E 22668198
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.9 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50 22,450 23,122 200 1
1 100 21,700 23,819 261 1
1 500 21,600 23,990 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65