قیمت پایانی تغییر درصد
12,462 607.00 4.64

داده ها

آخرین معامله 12,600 469.00 3.59
قیمت پایانی 12,462 607.00 4.64
اولین قیمت 12,977
قیمت دیروز 13,069
بازه روز 12,977 12,416
قیمت مجاز 13,722 12,416
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 972036
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,026
حجم معاملات 5.983 میلیون
ارزش معاملات 74.553 میلیارد
ارزش بازار 2.019 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.333 میلیون 5.599 میلیون
حقوقی 1.65 میلیون 383,559
تعداد خرید فروش
مجموع 344 252
حقیقی 339 247
حقوقی 5 5
تغییر حقوقی به حقیقی 15.782 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 32,040 12,500 12,500 8,826 1
2 30,000 12,499 12,855 5,538 1
1 400 12,434 12,860 27,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65