قیمت پایانی تغییر درصد
6,245 272.00 4.55

داده ها

آخرین معامله 6,271 298.00 4.99
قیمت پایانی 6,245 272.00 4.55
اولین قیمت 6,220
قیمت دیروز 5,973
بازه روز 6,271 6,090
قیمت مجاز 6,271 5,675
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 487110
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 89,429

معاملات

تعداد معاملات 149
حجم معاملات 1.055 میلیون
ارزش معاملات 6.591 میلیارد
ارزش بازار 1.012 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.055 میلیون 965,377
حقوقی 0 90,000
تعداد خرید فروش
مجموع 54 56
حقیقی 54 55
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 562.05 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
25 400,327 6,271 7,000 1,500 1
5 201,000 6,250 0 0 0
2 99,998 6,220 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65