قیمت پایانی تغییر درصد
7,936 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,818 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,936 0.00 0.00
اولین قیمت 8,275
قیمت دیروز 7,936
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,915 4,447
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 619008
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 106,293

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.286 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 135 7,690 7,818 26.975 میلیون 548
1 50,000 7,467 7,988 13,875 1
0 0 0 7,989 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65