قیمت پایانی تغییر درصد
19,609 99.00 0.50

داده ها

آخرین معامله 20,100 392.00 1.99
قیمت پایانی 19,609 99.00 0.50
اولین قیمت 19,497
قیمت دیروز 19,708
بازه روز 20,210 19,000
قیمت مجاز 20,693 18,723
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1529502
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 64,800

معاملات

تعداد معاملات 616
حجم معاملات 1.453 میلیون
ارزش معاملات 28.49 میلیارد
ارزش بازار 3.177 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.446 میلیون 1.453 میلیون
حقوقی 6,899 0
تعداد خرید فروش
مجموع 210 217
حقیقی 208 217
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 135.282 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50 20,000 20,100 891 4
1 598 19,978 20,155 1,200 2
2 5,180 19,950 20,170 55 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65