قیمت پایانی تغییر درصد
5,061 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,967 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,061 0.00 0.00
اولین قیمت 5,060
قیمت دیروز 5,061
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,915 4,447
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 394758
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 106,293

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 819.882 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,450 4,952 4,967 52,783 3
1 5,000 4,402 5,000 24,967 2
1 1,000 4,333 5,058 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65