قیمت پایانی تغییر درصد
8,070 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,050 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,070 0.00 0.00
اولین قیمت 7,900
قیمت دیروز 8,070
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,915 4,447
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 629460
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 106,293

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.307 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 8,165 8,165 3,754 1
1 620 8,019 8,166 66,940 9
1 15,000 8,011 8,199 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65