قیمت پایانی تغییر درصد
4,824 226.00 4.92

داده ها

آخرین معامله 4,827 229.00 4.98
قیمت پایانی 4,824 226.00 4.92
اولین قیمت 4,797
قیمت دیروز 4,598
بازه روز 4,827 4,740
قیمت مجاز 4,827 4,369
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 376272
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 111,907

معاملات

تعداد معاملات 324
حجم معاملات 3.015 میلیون
ارزش معاملات 14.543 میلیارد
ارزش بازار 781.488 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.015 میلیون 3.015 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 120 103
حقیقی 120 103
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
36 1.02 میلیون 4,827 4,930 500 1
1 50,000 4,826 5,040 30,000 2
4 151,000 4,825 5,200 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65