قیمت پایانی تغییر درصد
16,696 350.00 2.05

داده ها

آخرین معامله 16,800 246.00 1.44
قیمت پایانی 16,696 350.00 2.05
اولین قیمت 16,360
قیمت دیروز 17,046
بازه روز 17,290 16,360
قیمت مجاز 17,898 16,194
بازه هفته 19,191 17,001
بازه سال - -
P/E 1302288
تعداد سهام 162 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 64,800

معاملات

تعداد معاملات 340
حجم معاملات 749,241
ارزش معاملات 12.51 میلیارد
ارزش بازار 2.705 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 694,241 699,241
حقوقی 55,000 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 141 72
حقیقی 139 71
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 83.48 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 103,631 16,502 16,800 13,982 1
2 50,080 16,500 16,898 5,440 1
1 400 16,455 17,000 1,199 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65