قیمت پایانی تغییر درصد
1,490 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,441 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,490 0.00 0.00
اولین قیمت 1,490
قیمت دیروز 1,490
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,518 1,374
بازه هفته 1,516 1,465
بازه سال - -
P/E 260750
تعداد سهام 1.075 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 430,028

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.602 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,434 1,499 1,100 1
1 800 1,433 1,500 250,948 7
1 1,000 1,432 1,510 32,801 6

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65