قیمت پایانی تغییر درصد
1,496 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,495 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,496 0.00 0.00
اولین قیمت 1,501
قیمت دیروز 1,496
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,443 1,307
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 261800
تعداد سهام 1.075 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 430,028

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.608 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,252 1,465 1,495 9,044 1
1 30,000 1,464 1,497 1,000 1
2 27,727 1,460 1,499 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65