قیمت پایانی تغییر درصد
1,436 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,438 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,436 0.00 0.00
اولین قیمت 1,395
قیمت دیروز 1,436
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,443 1,307
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 251300
تعداد سهام 1.075 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 430,028

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.544 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
16 614,613 1,438 1,480 7,510 1
1 5,800 1,430 1,487 3,607 1
1 1,000 1,428 1,489 3,011 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65