قیمت پایانی تغییر درصد
1,773 18.00 1.01

داده ها

آخرین معامله 1,761 30.00 1.68
قیمت پایانی 1,773 18.00 1.01
اولین قیمت 1,799
قیمت دیروز 1,791
بازه روز 1,810 1,732
قیمت مجاز 1,880 1,702
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 310275
تعداد سهام 1.075 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 430,028

معاملات

تعداد معاملات 156
حجم معاملات 807,650
ارزش معاملات 1.432 میلیارد
ارزش بازار 1.906 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 807,650 471,601
حقوقی 0 336,049
تعداد خرید فروش
مجموع 61 30
حقیقی 61 29
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 595.815 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 90,000 1,760 1,761 1,110 1
2 2,000 1,752 1,798 38,800 1
1 2,000 1,748 1,800 23,951 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65