قیمت پایانی تغییر درصد
3,247 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,237 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,247 0.00 0.00
اولین قیمت 3,380
قیمت دیروز 3,247
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,577 3,237
بازه هفته 3,626 3,300
بازه سال - -
P/E 568225
تعداد سهام 1.075 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 430,028

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.491 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 330 3,120 3,237 137,885 3
1 2,000 1,589 3,300 1,649 2
0 0 0 3,303 2,894 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65