قیمت پایانی تغییر درصد
2,210 26.00 1.16

داده ها

آخرین معامله 2,164 72.00 3.22
قیمت پایانی 2,210 26.00 1.16
اولین قیمت 2,180
قیمت دیروز 2,236
بازه روز 2,330 2,126
قیمت مجاز 2,347 2,125
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 386750
تعداد سهام 1.075 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 430,028

معاملات

تعداد معاملات 354
حجم معاملات 1.828 میلیون
ارزش معاملات 4.039 میلیارد
ارزش بازار 2.376 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.851 میلیون 1.854 میلیون
حقوقی 3,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 192 63
حقیقی 191 63
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 6.63 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,894 2,164 2,175 380 1
1 900 2,160 2,227 37,867 2
1 24,600 2,144 2,228 4,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65