قیمت پایانی تغییر درصد
1,942 58.00 3.08

داده ها

آخرین معامله 1,929 45.00 2.39
قیمت پایانی 1,942 58.00 3.08
اولین قیمت 1,960
قیمت دیروز 1,884
بازه روز 1,969 1,910
قیمت مجاز 1,443 1,307
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 339850
تعداد سهام 1.075 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 430,028

معاملات

تعداد معاملات 416
حجم معاملات 4.025 میلیون
ارزش معاملات 7.817 میلیارد
ارزش بازار 2.088 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.525 میلیون 3.724 میلیون
حقوقی 500,000 301,000
تعداد خرید فروش
مجموع 176 119
حقیقی 175 116
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 386.458 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,922 1,934 69,403 1
2 35,000 1,920 1,935 50,000 1
1 45,000 1,912 1,939 706 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65