داده ها

آخرین معامله 4,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,350 0.00 0.00
اولین قیمت 4,355
قیمت دیروز 4,350
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,377 3,961
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 230 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 115,340

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.001 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 4,190 4,300 12,000 1
1 1,800 4,189 4,366 11,546 1
2 1,250 4,175 4,376 902 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65