قیمت پایانی تغییر درصد
3,239 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,260 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,239 0.00 0.00
اولین قیمت 3,390
قیمت دیروز 3,239
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,146 2,848
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 230 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 174,825

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 744.97 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 3,185 3,450 10,000 1
2 2,750 3,181 3,515 132,551 5
0 0 0 3,517 299 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/25)

65