قیمت پایانی تغییر درصد
3,841 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,815 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,841 0.00 0.00
اولین قیمت 3,742
قیمت دیروز 3,841
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,895 3,525
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.921 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 31,390 3,800 3,820 300 1
1 12,031 3,790 3,854 3,100 1
1 4,000 3,770 3,857 4,800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65