داده ها

آخرین معامله 3,586 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,712 0.00 0.00
اولین قیمت 3,586
قیمت دیروز 3,712
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,962 3,586
بازه هفته 3,976 3,976
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 230 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 125,755

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 853.76 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 3,586 403,488 25
0 0 0 3,587 21,430 1
0 0 0 3,899 1,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65