قیمت پایانی تغییر درصد
3,317 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,260 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,317 0.00 0.00
اولین قیمت 3,300
قیمت دیروز 3,317
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,146 2,848
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 230 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 174,825

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 762.91 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 800 3,241 3,260 2,368 1
1 700 3,233 3,280 2,383 1
1 2,600 3,210 3,290 9,089 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65