قیمت پایانی تغییر درصد
6,955 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,964 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,955 0.00 0.00
اولین قیمت 6,878
قیمت دیروز 6,955
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,964 6,302
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8923265
تعداد سهام 1.152 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 460,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.012 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
105 709,110 6,964 0 0 0
1 496 6,963 0 0 0
4 4,514 6,960 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65