داده ها

آخرین معامله 3,109 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,109 0.00 0.00
اولین قیمت 3,109
قیمت دیروز 3,109
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,109 2,813
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3988847
تعداد سهام 1.152 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 460,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.582 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
94 2.618 میلیون 3,109 6,910 5,200 1
1 3,000 3,030 0 0 0
1 5,000 2,975 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65