داده ها

آخرین معامله 3,665 17.00 0.47
قیمت پایانی 3,726 78.00 2.14
اولین قیمت 3,740
قیمت دیروز 3,648
بازه روز 3,800 3,656
قیمت مجاز 3,412 3,088
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4780458
تعداد سهام 1.152 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 460,800

معاملات

تعداد معاملات 1,075
حجم معاملات 5.738 میلیون
ارزش معاملات 21.384 میلیارد
ارزش بازار 4.292 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.675 میلیون 5.501 میلیون
حقوقی 63,376 236,999
تعداد خرید فروش
مجموع 346 335
حقیقی 345 333
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 646.919 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 3,658 3,659 11,470 1
1 362 3,656 3,660 12,000 1
1 3,000 3,654 3,679 1,259 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65