قیمت پایانی تغییر درصد
4,763 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,784 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,763 0.00 0.00
اولین قیمت 4,720
قیمت دیروز 4,763
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,412 3,088
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6110929
تعداد سهام 1.152 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 460,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.487 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
12 231,989 4,784 4,980 314 1
1 4,262 4,770 4,985 1,500 1
2 1,022 4,764 4,986 25,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65