داده ها

آخرین معامله 3,602 23.00 0.64
قیمت پایانی 3,678 99.00 2.77
اولین قیمت 3,530
قیمت دیروز 3,579
بازه روز 3,749 3,530
قیمت مجاز 3,412 3,088
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4718874
تعداد سهام 1.152 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 460,800

معاملات

تعداد معاملات 345
حجم معاملات 1.884 میلیون
ارزش معاملات 6.929 میلیارد
ارزش بازار 4.237 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.874 میلیون 1.457 میلیون
حقوقی 10,000 426,904
تعداد خرید فروش
مجموع 106 122
حقیقی 105 120
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.533 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 3,603 3,640 740 1
2 8,000 3,588 3,670 12,686 1
1 2,000 3,583 3,675 31,254 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65