قیمت پایانی تغییر درصد
15,669 682.00 4.17

داده ها

آخرین معامله 15,873 478.00 2.92
قیمت پایانی 15,669 682.00 4.17
اولین قیمت 15,534
قیمت دیروز 16,351
بازه روز 16,299 15,534
قیمت مجاز 7,948 7,192
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3321828
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,057
حجم معاملات 3.523 میلیون
ارزش معاملات 55.205 میلیارد
ارزش بازار 1.567 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.523 میلیون 3.523 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 270 520
حقیقی 270 520
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,100 15,873 15,929 1,000 1
1 203 15,751 15,930 8,798 2
1 246 15,750 15,939 12,637 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65