قیمت پایانی تغییر درصد
14,840 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,896 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,840 0.00 0.00
اولین قیمت 14,200
قیمت دیروز 14,840
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,896 13,478
بازه هفته 15,000 14,000
بازه سال - -
P/E 3146080
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.484 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 10,419 14,896 14,980 1,000 1
1 200 14,880 15,086 348 1
1 134 14,855 15,140 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65