قیمت پایانی تغییر درصد
18,112 560.00 3.19

داده ها

آخرین معامله 17,974 422.00 2.40
قیمت پایانی 18,112 560.00 3.19
اولین قیمت 17,070
قیمت دیروز 17,552
بازه روز 18,429 17,000
قیمت مجاز 18,429 16,675
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3839744
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 267
حجم معاملات 549,854
ارزش معاملات 9.959 میلیارد
ارزش بازار 1.811 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 384,854 549,854
حقوقی 165,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 107 96
حقیقی 105 96
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.988 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 17,751 17,989 500 1
1 65 17,735 18,000 50 1
1 100 17,731 18,029 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65