قیمت پایانی تغییر درصد
7,456 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,456 0.00 0.00
اولین قیمت 7,600
قیمت دیروز 7,456
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,948 7,192
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1580672
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 745.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 7,458 7,500 1,123 1
1 1,000 7,312 7,595 4,350 2
1 10,000 7,300 7,599 13,857 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65