قیمت پایانی تغییر درصد
7,005 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,005 0.00 0.00
اولین قیمت 7,000
قیمت دیروز 7,005
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,377 6,675
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1485060
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 700.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 6,980 7,049 200 1
1 820 6,968 7,050 260 1
1 1,000 6,967 7,075 6,151 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65