قیمت پایانی تغییر درصد
8,787 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,788 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,787 0.00 0.00
اولین قیمت 8,701
قیمت دیروز 8,787
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,024 8,166
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1862844
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 878.7 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 31,300 8,720 8,788 2,181 1
1 100 8,714 8,789 199 1
3 3,790 8,712 8,799 2,128 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65