قیمت پایانی تغییر درصد
7,643 81.00 1.05

داده ها

آخرین معامله 7,572 152.00 1.97
قیمت پایانی 7,643 81.00 1.05
اولین قیمت 7,896
قیمت دیروز 7,724
بازه روز 7,896 7,450
قیمت مجاز 7,948 7,192
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1620316
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 145
حجم معاملات 238,139
ارزش معاملات 1.82 میلیارد
ارزش بازار 764.3 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 227,867 184,139
حقوقی 10,272 54,000
تعداد خرید فروش
مجموع 62 60
حقیقی 61 59
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 334.213 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 7,571 7,572 1,060 1
1 2,000 7,566 7,630 4,167 2
1 1,042 7,564 7,649 1 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65