قیمت پایانی تغییر درصد
13,467 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,540 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,467 0.00 0.00
اولین قیمت 12,900
قیمت دیروز 13,467
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,814 12,500
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2855004
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.347 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,065 13,500 13,540 5,000 1
1 1,616 13,466 13,564 4,265 1
1 12,000 13,410 13,575 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65