قیمت پایانی تغییر درصد
18,643 679.00 3.78

داده ها

آخرین معامله 18,862 898.00 5.00
قیمت پایانی 18,643 679.00 3.78
اولین قیمت 18,700
قیمت دیروز 17,964
بازه روز 18,862 18,000
قیمت مجاز 18,862 17,066
بازه هفته 18,485 17,221
بازه سال - -
P/E 3952316
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 770
حجم معاملات 2.053 میلیون
ارزش معاملات 38.267 میلیارد
ارزش بازار 1.864 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.053 میلیون 1.954 میلیون
حقوقی 0 98,889
تعداد خرید فروش
مجموع 306 286
حقیقی 306 285
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.844 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 45,016 18,862 18,990 1,000 1
1 200 18,751 19,000 14,096 2
1 538 18,501 19,009 260 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65