قیمت پایانی تغییر درصد
9,942 184.00 1.89

داده ها

آخرین معامله 10,010 252.00 2.58
قیمت پایانی 9,942 184.00 1.89
اولین قیمت 10,245
قیمت دیروز 9,758
بازه روز 10,245 9,700
قیمت مجاز 10,245 9,271
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2107704
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 701
حجم معاملات 1.915 میلیون
ارزش معاملات 19.039 میلیارد
ارزش بازار 994.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.914 میلیون 1.754 میلیون
حقوقی 800 161,178
تعداد خرید فروش
مجموع 337 195
حقیقی 336 184
حقوقی 1 11
تغییر حقوقی به حقیقی 1.594 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 8,672 10,000 10,010 3,160 1
4 46,386 9,981 10,039 1,500 1
2 2,500 9,980 10,048 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65