قیمت پایانی تغییر درصد
7,467 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,434 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,467 0.00 0.00
اولین قیمت 7,697
قیمت دیروز 7,467
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,113 7,341
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1583004
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 746.7 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,373 7,420 7,500 49 1
1 2,712 7,411 7,579 300 1
2 51,500 7,410 7,597 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65