قیمت پایانی تغییر درصد
15,382 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,675 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,382 0.00 0.00
اولین قیمت 15,779
قیمت دیروز 15,382
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,948 7,192
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3260984
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.538 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 634 15,665 15,675 3,825 1
1 3,000 15,620 15,679 3,387 1
1 1,500 15,502 15,690 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/4)

65