مجموع موارد: 1 عدد در 1 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
7,321 7.00 0.10

داده ها

آخرین معامله 7,376 62.00 0.85
قیمت پایانی 7,321 7.00 0.10
اولین قیمت 7,400
قیمت دیروز 7,314
بازه روز 7,499 7,251
قیمت مجاز 7,679 6,949
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1552052
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 83
حجم معاملات 116,432
ارزش معاملات 852.38 میلیون
ارزش بازار 732.1 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 117,382 117,382
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 35 34
حقیقی 35 34
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 680 7,310 7,376 16,147 3
1 270 7,304 7,377 293 1
1 16,147 7,303 7,390 310 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65