مجموع موارد: 2 عدد در 1 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
13,317 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,178 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,317 0.00 0.00
اولین قیمت 13,178
قیمت دیروز 13,317
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,564 13,178
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2823204
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.332 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 13,200 1,714 1
0 0 0 13,368 1,000 1
0 0 0 13,500 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65