مجموع موارد: 1 عدد در 1 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
10,458 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,483 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,458 0.00 0.00
اولین قیمت 10,225
قیمت دیروز 10,458
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,980 9,936
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2217096
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.046 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,850 10,483 0 0 0
1 5,000 10,022 0 0 0
1 1,000 9,975 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65