مجموع موارد: 1 عدد در 1 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
7,517 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,465 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,517 0.00 0.00
اولین قیمت 7,887
قیمت دیروز 7,517
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,948 7,192
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1593604
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 751.7 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 760 7,302 7,465 58,045 6
1 770 7,202 7,510 458 1
1 780 7,102 7,559 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65