گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت آلفا ماشین پویا)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
مجموع موارد: 97 عدد در 11 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
7,663 146.00 1.94

داده ها

آخرین معامله 7,635 118.00 1.57
قیمت پایانی 7,663 146.00 1.94
اولین قیمت 7,465
قیمت دیروز 7,517
بازه روز 7,770 7,465
قیمت مجاز 7,948 7,192
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1624556
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 76
حجم معاملات 142,260
ارزش معاملات 1.09 میلیارد
ارزش بازار 766.3 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 142,260 142,260
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 30 48
حقیقی 30 48
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 2,321 7,635 7,720 1,251 2
3 3,115 7,630 7,725 1,202 1
1 500 7,601 7,728 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/27)

65