قیمت پایانی تغییر درصد
8,842 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,842 0.00 0.00
اولین قیمت 8,800
قیمت دیروز 8,842
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,948 7,192
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1874504
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 884.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 535 8,880 9,048 3,500 1
1 3,190 8,750 9,049 3,000 1
1 119 8,742 9,050 472 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/4)

65