قیمت پایانی تغییر درصد
7,026 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,050 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,026 0.00 0.00
اولین قیمت 7,150
قیمت دیروز 7,026
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,411 6,707
بازه هفته 7,414 7,061
بازه سال - -
P/E 1489512
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 702.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,844 7,012 7,050 629 1
2 9,391 7,003 7,089 7,043 2
1 5,989 7,002 7,090 7,600 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65