قیمت پایانی تغییر درصد
8,661 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,540 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,661 0.00 0.00
اولین قیمت 8,739
قیمت دیروز 8,661
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,094 8,228
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1836132
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 866.1 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,719 8,411 8,595 3,500 1
1 1,000 8,300 8,620 5,000 1
1 1,000 8,290 8,739 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65