قیمت پایانی تغییر درصد
15,035 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,027 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,035 0.00 0.00
اولین قیمت 15,050
قیمت دیروز 15,035
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,948 7,192
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3187420
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.504 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 15,027 388,168 33
0 0 0 15,098 1,000 1
0 0 0 15,109 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/29)

65