قیمت پایانی تغییر درصد
18,011 101.00 0.56

داده ها

آخرین معامله 18,968 856.00 4.73
قیمت پایانی 18,011 101.00 0.56
اولین قیمت 18,812
قیمت دیروز 18,112
بازه روز 19,017 17,207
قیمت مجاز 19,017 17,207
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3818332
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 511
حجم معاملات 912,200
ارزش معاملات 16.43 میلیارد
ارزش بازار 1.801 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 837,083 917,083
حقوقی 80,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 173 212
حقیقی 170 212
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.441 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,073 18,889 18,899 18,425 1
3 5,000 18,888 18,900 2,301 1
2 4,090 18,879 18,959 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65