قیمت پایانی تغییر درصد
15,421 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,580 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,421 0.00 0.00
اولین قیمت 15,200
قیمت دیروز 15,421
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,582 14,098
بازه هفته 15,582 14,200
بازه سال - -
P/E 3269252
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.542 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 15,500 15,580 2,005 2
1 400 15,450 15,581 10,000 1
2 2,280 15,430 15,582 3,550 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65