قیمت پایانی تغییر درصد
7,366 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,320 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,366 0.00 0.00
اولین قیمت 7,400
قیمت دیروز 7,366
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,948 7,192
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1561592
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 736.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 4,000 7,301 7,320 11,108 1
3 900 7,300 7,350 1,000 1
1 4,000 7,288 7,399 126 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/25)

65