قیمت پایانی تغییر درصد
5,706 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,739 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,706 0.00 0.00
اولین قیمت 5,739
قیمت دیروز 5,706
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,739 5,193
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2910060
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.407 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 114.12 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
94 6.147 میلیون 5,739 5,972 14,000 1
2 1,200 5,737 0 0 0
2 6,000 5,735 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65