قیمت پایانی تغییر درصد
5,506 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,506 0.00 0.00
اولین قیمت 5,375
قیمت دیروز 5,506
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,754 5,206
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2808060
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.668 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 110.12 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 5,397 5,400 17,084 1
9 900,000 5,396 5,411 1,000 1
1 1,000 5,395 5,412 2,453 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65