قیمت پایانی تغییر درصد
23,125 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,897 0.00 0.00
قیمت پایانی 23,125 0.00 0.00
اولین قیمت 23,972
قیمت دیروز 23,125
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,265 9,289
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9250000
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.625 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 23,600 23,897 640 1
1 430 23,510 23,899 5,700 1
1 50 23,501 23,900 562 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65