قیمت پایانی تغییر درصد
12,402 584.00 4.94

داده ها

آخرین معامله 12,405 587.00 4.97
قیمت پایانی 12,402 584.00 4.94
اولین قیمت 12,408
قیمت دیروز 11,818
بازه روز 12,408 12,405
قیمت مجاز 12,408 11,228
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4960800
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 16
حجم معاملات 79,166
ارزش معاملات 982.285 میلیون
ارزش بازار 2.48 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 79,166 79,166
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 9 6
حقیقی 9 6
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,064 12,408 16,362 6,295 1
1 10,000 11,511 0 0 0
1 1,000 11,510 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65