قیمت پایانی تغییر درصد
34,472 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 34,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 34,472 0.00 0.00
اولین قیمت 34,999
قیمت دیروز 34,472
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 36,195 32,749
بازه هفته 35,600 33,020
بازه سال - -
P/E 13788800
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.894 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 454 34,001 34,500 900 1
1 40 34,000 34,590 565 1
1 37 33,495 34,600 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65