قیمت پایانی تغییر درصد
26,025 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 25,688 0.00 0.00
قیمت پایانی 26,025 0.00 0.00
اولین قیمت 25,200
قیمت دیروز 26,025
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 27,331 24,729
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10410000
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.205 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 62 25,150 25,688 1,466 1
1 113 24,790 25,990 50 1
1 1,121 24,740 26,000 1,590 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65