قیمت پایانی تغییر درصد
34,082 553.00 1.65

داده ها

آخرین معامله 34,873 1,344.00 4.01
قیمت پایانی 34,082 553.00 1.65
اولین قیمت 34,697
قیمت دیروز 33,529
بازه روز 35,205 33,870
قیمت مجاز 35,205 31,853
بازه هفته 34,700 31,170
بازه سال - -
P/E 13632800
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 78
حجم معاملات 30,978
ارزش معاملات 1.083 میلیارد
ارزش بازار 6.816 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 30,978 26,888
حقوقی 0 4,090
تعداد خرید فروش
مجموع 35 34
حقیقی 35 33
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 139.395 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,950 33,871 34,873 10,910 1
1 6 33,870 34,899 4,130 1
1 50 33,860 35,000 2,417 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65