داده ها

آخرین معامله 3,086 91.00 2.86
قیمت پایانی 3,086 91.00 2.86
اولین قیمت 3,086
قیمت دیروز 3,177
بازه روز 3,086 3,081
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 5
حجم معاملات 12,576
ارزش معاملات 38.81 میلیون
ارزش بازار 308.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 44,342 44,342
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 10 8
حقیقی 10 8
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65