داده ها

آخرین معامله 3,781 343.00 9.98
قیمت پایانی 3,669 231.00 6.72
اولین قیمت 3,536
قیمت دیروز 3,438
بازه روز 3,781 3,255
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 329
حجم معاملات 1.702 میلیون
ارزش معاملات 6.244 میلیارد
ارزش بازار 366.9 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.702 میلیون 1.702 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 115 130
حقیقی 115 130
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65