قیمت پایانی تغییر درصد
9,440 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,370 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,440 0.00 0.00
اولین قیمت 9,698
قیمت دیروز 9,440
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,255 9,279
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1302720
تعداد سهام 1.125 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 450,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.62 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,695 9,380 9,380 12,758 2
3 45,000 9,280 9,399 12,000 2
1 120 8,990 9,400 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65