قیمت پایانی تغییر درصد
18,138 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,040 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,138 0.00 0.00
اولین قیمت 17,850
قیمت دیروز 18,138
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,907 17,107
بازه هفته 19,200 17,101
بازه سال - -
P/E 2503044
تعداد سهام 1.125 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 450,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 20.405 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 18,077 18,077 1,000 1
1 55 18,043 18,080 400 1
6 12,760 18,000 18,087 595 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/28)

65