قیمت پایانی تغییر درصد
8,156 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,156 0.00 0.00
اولین قیمت 7,883
قیمت دیروز 8,156
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,711 7,883
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1125528
تعداد سهام 1.125 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 450,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.176 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 8,162 8,204 1,000 1
1 430 8,160 8,205 23,461 1
3 4,447 8,150 8,206 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65