قیمت پایانی تغییر درصد
7,575 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,555 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,575 0.00 0.00
اولین قیمت 7,599
قیمت دیروز 7,575
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,662 6,934
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1045350
تعداد سهام 1.125 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 450,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.522 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,939 7,555 7,580 67,164 2
1 140 7,550 7,582 1,984 1
1 9,531 7,549 7,590 2,200 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65