قیمت پایانی تغییر درصد
12,401 235.00 1.93

داده ها

آخرین معامله 12,273 107.00 0.88
قیمت پایانی 12,401 235.00 1.93
اولین قیمت 12,500
قیمت دیروز 12,166
بازه روز 12,695 12,000
قیمت مجاز 12,774 11,558
بازه هفته 11,780 11,302
بازه سال - -
P/E 1711338
تعداد سهام 1.125 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,684
حجم معاملات 4.673 میلیون
ارزش معاملات 57.946 میلیارد
ارزش بازار 13.951 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.673 میلیون 4.573 میلیون
حقوقی 0 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 669 485
حقیقی 669 484
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.24 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 12,271 12,300 9,070 2
1 900 12,270 12,320 4,166 1
1 5,000 12,251 12,376 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65