قیمت پایانی تغییر درصد
8,621 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,589 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,621 0.00 0.00
اولین قیمت 9,000
قیمت دیروز 8,621
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,493 8,589
بازه هفته 8,677 8,670
بازه سال - -
P/E 1189698
تعداد سهام 1.125 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 450,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.699 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 190 7,319 8,589 114,328 10
1 10,000 4,488 8,629 999 1
0 0 0 8,633 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65