قیمت پایانی تغییر درصد
8,092 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,048 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,092 0.00 0.00
اولین قیمت 8,329
قیمت دیروز 8,092
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,647 7,825
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2759372
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.184 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 8,036 8,040 3,000 1
2 8,707 8,010 8,080 9,650 2
1 5,000 8,001 8,100 3,740 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65