قیمت پایانی تغییر درصد
9,680 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,550 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,680 0.00 0.00
اولین قیمت 9,467
قیمت دیروز 9,680
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,570 7,754
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3300880
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.36 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 700 9,542 9,600 92,445 7
1 15,000 9,462 9,615 38,000 1
1 200 9,460 9,649 6,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65