قیمت پایانی تغییر درصد
7,758 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,758 0.00 0.00
اولین قیمت 7,699
قیمت دیروز 7,758
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,129 7,355
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2645478
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.516 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
12 39,779 7,700 7,700 37,601 1
1 1,300 7,690 7,840 253 1
1 2,500 7,665 7,845 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65