قیمت پایانی تغییر درصد
7,786 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,805 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,786 0.00 0.00
اولین قیمت 7,890
قیمت دیروز 7,786
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,570 7,754
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2655026
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.572 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,000 7,785 7,806 20,000 2
1 29,768 7,782 7,809 1,500 1
1 4,666 7,760 7,811 24,162 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65