داده ها

آخرین معامله 11,190 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,187 0.00 0.00
اولین قیمت 10,666
قیمت دیروز 11,187
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,772 10,652
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 110 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.231 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 11,111 11,200 9,828 1
1 1,357 11,012 11,330 15,000 1
1 1,673 11,011 11,498 1,775 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65