داده ها

آخرین معامله 10,969 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,943 0.00 0.00
اولین قیمت 10,450
قیمت دیروز 10,943
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,131 10,977
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 110 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.204 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
14 85,646 10,969 10,998 1,350 1
2 1,000 10,320 11,000 100 1
2 11,000 10,302 11,077 110 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65