داده ها

آخرین معامله 14,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,094 0.00 0.00
اولین قیمت 14,349
قیمت دیروز 14,094
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,131 10,977
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 110 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.55 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 7,067 14,000 14,000 8,138 1
1 2,901 13,995 14,049 3,500 1
2 5,786 13,990 14,070 641 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65