داده ها

آخرین معامله 10,600 275.00 2.53
قیمت پایانی 10,632 243.00 2.23
اولین قیمت 11,000
قیمت دیروز 10,875
بازه روز 11,050 10,400
قیمت مجاز 12,131 10,977
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 110 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 141
حجم معاملات 147,055
ارزش معاملات 1.564 میلیارد
ارزش بازار 1.17 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 147,055 146,761
حقوقی 0 294
تعداد خرید فروش
مجموع 59 45
حقیقی 59 44
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 3.126 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 192 10,590 10,700 770 1
1 200 10,568 10,777 891 1
1 400 10,567 10,870 1,389 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65