قیمت پایانی تغییر درصد
35,347 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 34,350 0.00 0.00
قیمت پایانی 35,347 0.00 0.00
اولین قیمت 37,000
قیمت دیروز 35,347
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 37,196 33,654
بازه هفته 39,228 33,677
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 110 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.888 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30 34,200 34,350 290 2
1 2,000 34,020 34,880 1,000 1
1 800 34,012 34,887 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65