داده ها

آخرین معامله 17,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,820 0.00 0.00
اولین قیمت 17,271
قیمت دیروز 17,820
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,203 16,471
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 110 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.96 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 800 17,790 17,990 10,000 1
1 500 17,777 18,000 18,921 1
2 142 17,770 18,065 507 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65