قیمت پایانی تغییر درصد
40,757 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 40,850 0.00 0.00
قیمت پایانی 40,757 0.00 0.00
اولین قیمت 40,850
قیمت دیروز 40,757
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 40,850 36,960
بازه هفته 32,009 32,009
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 110 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.483 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
107 114,893 40,850 0 0 0
1 106 40,800 0 0 0
1 78 40,779 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65