قیمت پایانی تغییر درصد
2,259 94.00 3.99

داده ها

آخرین معامله 2,259 94.00 3.99
قیمت پایانی 2,259 94.00 3.99
اولین قیمت 2,259
قیمت دیروز 2,353
بازه روز 2,259 2,259
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 5.975 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2
حجم معاملات 9,000
ارزش معاملات 20.331 میلیون
ارزش بازار 13.497 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9,000 1,000
حقوقی 0 8,000
تعداد خرید فروش
مجموع 2 2
حقیقی 2 1
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 18.072 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65