قیمت پایانی تغییر درصد
6,639 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,639 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,639 0.00 0.00
اولین قیمت 6,639
قیمت دیروز 6,639
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,752 1,586
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1334439
تعداد سهام 221.941 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 308,261

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.473 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
57 2.196 میلیون 6,639 0 0 0
1 500 6,400 0 0 0
2 3,500 6,323 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65