داده ها

آخرین معامله 11,003 277.00 2.58
قیمت پایانی 11,220 494.00 4.61
اولین قیمت 11,262
قیمت دیروز 10,726
بازه روز 11,262 10,687
قیمت مجاز 11,262 10,190
بازه هفته 10,150 9,400
بازه سال - -
P/E 2255220
تعداد سهام 221.941 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 88,776

معاملات

تعداد معاملات 696
حجم معاملات 2.269 میلیون
ارزش معاملات 25.454 میلیارد
ارزش بازار 2.49 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.969 میلیون 1.369 میلیون
حقوقی 300,000 900,000
تعداد خرید فروش
مجموع 381 189
حقیقی 378 188
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 6.732 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 550 11,000 11,000 50,000 1
2 4,984 10,781 11,200 2,070 1
1 20,000 10,751 11,230 1,531 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65