قیمت پایانی تغییر درصد
1,670 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,670 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,670 0.00 0.00
اولین قیمت 1,674
قیمت دیروز 1,670
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,752 1,586
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 335670
تعداد سهام 221.941 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 308,261

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 370.642 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 6,146 1,633 1,670 4,179 1
1 10,000 1,632 1,685 10,000 1
1 3,450 1,630 1,686 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65