قیمت پایانی تغییر درصد
10,220 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,286 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,220 0.00 0.00
اولین قیمت 10,286
قیمت دیروز 10,220
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,286 9,308
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2054220
تعداد سهام 221.941 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 88,776

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.268 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 59,323 10,286 11,030 150 1
1 675 10,285 11,501 550 1
1 1,000 10,284 12,000 40,241 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65