قیمت پایانی تغییر درصد
6,169 4.00 0.06

داده ها

آخرین معامله 6,330 165.00 2.68
قیمت پایانی 6,169 4.00 0.06
اولین قیمت 6,300
قیمت دیروز 6,165
بازه روز 6,360 5,877
قیمت مجاز 6,473 5,857
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -11239918
تعداد سهام 920.223 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 368,089

معاملات

تعداد معاملات 1,109
حجم معاملات 2.56 میلیون
ارزش معاملات 15.793 میلیارد
ارزش بازار 5.677 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.578 میلیون 2.578 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 452 282
حقیقی 452 282
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 160 6,315 6,327 12,635 1
1 1,000 6,311 6,328 5,000 2
3 16,547 6,310 6,330 14,602 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65