قیمت پایانی تغییر درصد
2,190 14.00 0.64

داده ها

آخرین معامله 2,180 4.00 0.18
قیمت پایانی 2,190 14.00 0.64
اولین قیمت 2,284
قیمت دیروز 2,176
بازه روز 2,284 2,091
قیمت مجاز 9,181 8,307
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -3990180
تعداد سهام 106.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 57,339

معاملات

تعداد معاملات 1,606
حجم معاملات 13.444 میلیون
ارزش معاملات 29.446 میلیارد
ارزش بازار 232.578 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 12.443 میلیون 13.154 میلیون
حقوقی 1.001 میلیون 290,000
تعداد خرید فروش
مجموع 478 228
حقیقی 476 227
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.557 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 19,779 2,180 2,184 7,200 2
1 1,325 2,167 2,190 28,602 1
1 3,500 2,165 2,194 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65