قیمت پایانی تغییر درصد
10,719 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,756 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,719 0.00 0.00
اولین قیمت 10,550
قیمت دیروز 10,719
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,756 9,732
بازه هفته 10,698 9,400
بازه سال - -
P/E -19530018
تعداد سهام 920.223 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 368,089

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.864 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
100 592,256 10,756 10,760 1,000 1
1 100 10,755 10,848 4,884 1
1 500 10,750 10,884 4,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65