قیمت پایانی تغییر درصد
4,199 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,235 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,199 0.00 0.00
اولین قیمت 4,168
قیمت دیروز 4,199
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,235 3,833
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 881790
تعداد سهام 392 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 156,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.646 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 114,780 4,235 4,450 3,450 1
1 1,500 4,000 5,949 5,831 1
1 5,500 3,885 6,008 8,934 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65