قیمت پایانی تغییر درصد
9,536 306.00 3.11

داده ها

آخرین معامله 9,555 287.00 2.92
قیمت پایانی 9,536 306.00 3.11
اولین قیمت 9,800
قیمت دیروز 9,842
بازه روز 10,120 9,350
قیمت مجاز 10,334 9,350
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2002560
تعداد سهام 392 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 156,800

معاملات

تعداد معاملات 152
حجم معاملات 183,745
ارزش معاملات 1.752 میلیارد
ارزش بازار 3.738 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 183,745 181,299
حقوقی 0 2,446
تعداد خرید فروش
مجموع 79 33
حقیقی 79 32
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 23.325 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,800 9,441 9,441 1,368 1
2 2,119 9,400 9,598 1,000 1
2 2,533 9,355 9,599 158 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65