قیمت پایانی تغییر درصد
5,893 279.00 4.97

داده ها

آخرین معامله 5,894 280.00 4.99
قیمت پایانی 5,893 279.00 4.97
اولین قیمت 5,894
قیمت دیروز 5,614
بازه روز 5,894 5,866
قیمت مجاز 5,894 5,334
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1237530
تعداد سهام 392 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 156,800

معاملات

تعداد معاملات 139
حجم معاملات 883,540
ارزش معاملات 5.206 میلیارد
ارزش بازار 2.31 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 883,540 728,240
حقوقی 0 155,300
تعداد خرید فروش
مجموع 69 35
حقیقی 69 33
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 915.183 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 61,614 5,894 5,929 10,000 1
1 8,775 5,885 0 0 0
1 5,083 5,867 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/4)

65