قیمت پایانی تغییر درصد
8,065 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,950 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,065 0.00 0.00
اولین قیمت 8,389
قیمت دیروز 8,065
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,882 4,418
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1693650
تعداد سهام 392 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 156,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.161 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 11,002 7,950 8,025 20,120 1
1 2,000 7,895 8,027 5,150 2
1 5,850 7,890 8,028 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65