قیمت پایانی تغییر درصد
10,603 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,559 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,603 0.00 0.00
اولین قیمت 10,591
قیمت دیروز 10,603
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,669 10,559
بازه هفته 10,817 9,840
بازه سال - -
P/E 2226630
تعداد سهام 392 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 156,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.156 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 180 10,075 10,570 2,500 1
1 200 9,965 10,855 100 1
1 200 9,850 10,912 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65