قیمت پایانی تغییر درصد
4,059 79.00 1.91

داده ها

آخرین معامله 4,056 82.00 1.98
قیمت پایانی 4,059 79.00 1.91
اولین قیمت 4,070
قیمت دیروز 4,138
بازه روز 4,220 4,056
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 215127
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 55
حجم معاملات 404,887
ارزش معاملات 1.643 میلیارد
ارزش بازار 1.015 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 404,887 404,887
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 29 7
حقیقی 29 7
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65