قیمت پایانی تغییر درصد
3,060 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,090 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,060 0.00 0.00
اولین قیمت 3,107
قیمت دیروز 3,060
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,107 2,987
بازه هفته 3,180 2,914
بازه سال - -
P/E 162180
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 765 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,002 0 0 0
1 500 3,001 0 0 0
1 40,000 3,000 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65