قیمت پایانی تغییر درصد
1,730 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,730 0.00 0.00
اولین قیمت 1,748
قیمت دیروز 1,730
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 1,700 1,670
بازه سال - -
P/E 91690
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 432.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65