قیمت پایانی تغییر درصد
21,592 943.00 4.57

داده ها

آخرین معامله 21,681 1,032.00 5.00
قیمت پایانی 21,592 943.00 4.57
اولین قیمت 21,200
قیمت دیروز 20,649
بازه روز 21,681 21,200
قیمت مجاز 11,412 10,326
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 35713168
تعداد سهام 2.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 734
حجم معاملات 1.991 میلیون
ارزش معاملات 42.999 میلیارد
ارزش بازار 59.594 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.39 میلیون 809,691
حقوقی 601,138 1.182 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 309 127
حقیقی 306 124
حقوقی 3 3
تغییر حقوقی به حقیقی 12.537 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 21,500 0 0 0
1 6,000 21,400 0 0 0
2 50,300 21,298 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65