قیمت پایانی تغییر درصد
8,986 306.00 3.29

داده ها

آخرین معامله 9,275 17.00 0.18
قیمت پایانی 8,986 306.00 3.29
اولین قیمت 9,400
قیمت دیروز 9,292
بازه روز 9,449 8,828
قیمت مجاز 9,756 8,828
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 14862844
تعداد سهام 2.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 147
حجم معاملات 309,814
ارزش معاملات 2.784 میلیارد
ارزش بازار 24.801 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 163,340 311,189
حقوقی 147,849 0
تعداد خرید فروش
مجموع 50 63
حقیقی 49 63
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.329 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 6,412 8,938 9,280 13,500 3
1 510 8,930 9,290 15,000 2
1 120 8,922 9,300 2,355 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65