قیمت پایانی تغییر درصد
32,603 1,552.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 32,603 1,552.00 5.00
قیمت پایانی 32,603 1,552.00 5.00
اولین قیمت 32,603
قیمت دیروز 31,051
بازه روز 32,603 32,603
قیمت مجاز 11,412 10,326
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 53925362
تعداد سهام 2.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 17
حجم معاملات 12,184
ارزش معاملات 397.235 میلیون
ارزش بازار 89.984 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 12,184 12,184
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 5 10
حقیقی 5 10
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
22 73,270 32,603 0 0 0
4 31,050 31,930 0 0 0
1 5,000 31,915 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65