قیمت پایانی تغییر درصد
12,016 451.00 3.62

داده ها

آخرین معامله 11,744 723.00 5.80
قیمت پایانی 12,016 451.00 3.62
اولین قیمت 12,790
قیمت دیروز 12,467
بازه روز 12,790 11,555
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 385.391 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 143
حجم معاملات 89,911
ارزش معاملات 1.08 میلیارد
ارزش بازار 4.631 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 87,611 89,911
حقوقی 2,300 0
تعداد خرید فروش
مجموع 65 38
حقیقی 64 38
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 27.637 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65