قیمت پایانی تغییر درصد
16,776 526.00 3.04

داده ها

آخرین معامله 17,455 153.00 0.88
قیمت پایانی 16,776 526.00 3.04
اولین قیمت 17,699
قیمت دیروز 17,302
بازه روز 17,699 15,700
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 385.391 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 934
حجم معاملات 1.194 میلیون
ارزش معاملات 20.023 میلیارد
ارزش بازار 6.465 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.194 میلیون 1.194 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 365 256
حقیقی 365 256
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65