داده ها

آخرین معامله 11,915 745.00 5.88
قیمت پایانی 12,067 593.00 4.68
اولین قیمت 12,666
قیمت دیروز 12,660
بازه روز 12,666 11,612
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 385.391 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 194
حجم معاملات 133,452
ارزش معاملات 1.61 میلیارد
ارزش بازار 4.651 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 126,929 133,452
حقوقی 6,523 0
تعداد خرید فروش
مجموع 85 61
حقیقی 84 61
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 78.713 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65