قیمت پایانی تغییر درصد
12,194 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,113 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,194 0.00 0.00
اولین قیمت 12,120
قیمت دیروز 12,194
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,250 11,538
بازه هفته 12,777 11,601
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 385.391 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.699 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 11,772 12,000 6,250 2
2 6,815 11,770 12,084 200 1
1 560 11,767 12,090 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65