داده ها

آخرین معامله 10,230 553.00 5.71
قیمت پایانی 9,978 301.00 3.11
اولین قیمت 10,600
قیمت دیروز 9,677
بازه روز 10,600 9,305
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 90 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 126
حجم معاملات 114,262
ارزش معاملات 1.14 میلیارد
ارزش بازار 898.02 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 114,262
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 36
حقیقی 0 36
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.14 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65