قیمت پایانی تغییر درصد
3,645 48.00 1.33

داده ها

آخرین معامله 3,737 140.00 3.89
قیمت پایانی 3,645 48.00 1.33
اولین قیمت 3,677
قیمت دیروز 3,597
بازه روز 3,741 3,555
قیمت مجاز 3,776 3,418
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 809190
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 558
حجم معاملات 2.238 میلیون
ارزش معاملات 8.158 میلیارد
ارزش بازار 2.369 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.229 میلیون 2.238 میلیون
حقوقی 8,483 0
تعداد خرید فروش
مجموع 233 147
حقیقی 232 147
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 30.921 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,730 3,737 1,005 1
1 749 3,600 3,740 34,534 2
1 1,176 3,589 3,741 19,306 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65