قیمت پایانی تغییر درصد
7,750 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,809 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,750 0.00 0.00
اولین قیمت 7,450
قیمت دیروز 7,750
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,809 7,067
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1720500
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.038 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
17 97,635 7,809 8,095 500 1
3 16,094 7,750 0 0 0
1 2,900 7,710 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65