قیمت پایانی تغییر درصد
3,660 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,663 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,660 0.00 0.00
اولین قیمت 3,663
قیمت دیروز 3,660
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,663 3,315
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 812520
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.379 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 170,433 3,663 5,000 7,000 1
1 7,800 3,660 5,499 3,187 1
1 917 3,650 5,500 4,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65