قیمت پایانی تغییر درصد
9,067 110.00 1.20

داده ها

آخرین معامله 8,998 179.00 1.95
قیمت پایانی 9,067 110.00 1.20
اولین قیمت 8,760
قیمت دیروز 9,177
بازه روز 9,220 8,760
قیمت مجاز 9,635 8,719
بازه هفته 9,119 8,750
بازه سال - -
P/E 2012874
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 244
حجم معاملات 380,140
ارزش معاملات 3.447 میلیارد
ارزش بازار 5.894 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 359,140 380,140
حقوقی 21,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 130 85
حقیقی 129 85
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 190.407 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,221 8,851 8,999 4,950 1
4 30,896 8,850 9,000 56,962 3
1 1,130 8,802 9,099 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65