قیمت پایانی تغییر درصد
4,428 130.00 2.85

داده ها

آخرین معامله 4,530 28.00 0.61
قیمت پایانی 4,428 130.00 2.85
اولین قیمت 4,400
قیمت دیروز 4,558
بازه روز 4,549 4,331
قیمت مجاز 3,860 3,494
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 983016
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 721
حجم معاملات 6.051 میلیون
ارزش معاملات 26.795 میلیارد
ارزش بازار 2.878 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.981 میلیون 5.661 میلیون
حقوقی 70,000 390,000
تعداد خرید فروش
مجموع 217 236
حقیقی 216 234
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.417 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 660 4,520 4,520 100 1
2 3,210 4,500 4,539 18,463 1
1 400 4,499 4,549 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65