قیمت پایانی تغییر درصد
3,444 146.00 4.43

داده ها

آخرین معامله 3,462 164.00 4.97
قیمت پایانی 3,444 146.00 4.43
اولین قیمت 3,300
قیمت دیروز 3,298
بازه روز 3,462 3,300
قیمت مجاز 3,860 3,494
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 764568
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 471
حجم معاملات 3.074 میلیون
ارزش معاملات 10.585 میلیارد
ارزش بازار 2.239 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.774 میلیون 2.639 میلیون
حقوقی 300,000 435,000
تعداد خرید فروش
مجموع 95 176
حقیقی 94 174
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 464.94 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 99,000 3,462 3,467 350 2
1 400 3,430 3,511 5,800 1
1 10,000 3,428 3,555 96,470 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65