داده ها

آخرین معامله 4,532 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,532 0.00 0.00
اولین قیمت 4,532
قیمت دیروز 4,532
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,532 4,102
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2365704
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 679.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
137 3.597 میلیون 4,532 4,598 30,000 1
1 2,500 4,531 0 0 0
1 219 4,500 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65