قیمت پایانی تغییر درصد
15,044 753.00 4.77

داده ها

آخرین معامله 15,100 697.00 4.41
قیمت پایانی 15,044 753.00 4.77
اولین قیمت 15,946
قیمت دیروز 15,797
بازه روز 15,946 15,008
قیمت مجاز 16,586 15,008
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7852968
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 626
حجم معاملات 3.753 میلیون
ارزش معاملات 56.453 میلیارد
ارزش بازار 2.257 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.104 میلیون 3.217 میلیون
حقوقی 1.649 میلیون 535,581
تعداد خرید فروش
مجموع 178 121
حقیقی 174 114
حقوقی 4 7
تغییر حقوقی به حقیقی 16.743 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 15,191 10,308 1
0 0 0 15,400 500 1
0 0 0 15,420 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65