قیمت پایانی تغییر درصد
19,639 675.00 3.32

داده ها

آخرین معامله 19,600 714.00 3.51
قیمت پایانی 19,639 675.00 3.32
اولین قیمت 20,150
قیمت دیروز 20,314
بازه روز 20,180 19,299
قیمت مجاز 21,329 19,299
بازه هفته 21,584 20,850
بازه سال - -
P/E 10251558
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 353
حجم معاملات 413,396
ارزش معاملات 8.119 میلیارد
ارزش بازار 2.946 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 403,396 413,396
حقوقی 10,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 161 80
حقیقی 160 80
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 196.39 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 57 19,312 19,697 50 1
1 330 19,311 19,698 50 1
1 1,000 19,310 19,699 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65