قیمت پایانی تغییر درصد
17,874 97.00 0.55

داده ها

آخرین معامله 18,000 223.00 1.25
قیمت پایانی 17,874 97.00 0.55
اولین قیمت 17,301
قیمت دیروز 17,777
بازه روز 18,295 17,300
قیمت مجاز 18,665 16,889
بازه هفته 19,197 17,340
بازه سال - -
P/E 9330228
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 130
حجم معاملات 142,520
ارزش معاملات 2.547 میلیارد
ارزش بازار 2.681 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 142,520 116,620
حقوقی 0 25,900
تعداد خرید فروش
مجموع 52 57
حقیقی 52 56
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 462.937 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 17,711 18,100 7,815 1
2 1,500 17,710 18,195 1,000 1
1 500 17,702 18,200 937 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65