قیمت پایانی تغییر درصد
9,644 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,670 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,644 0.00 0.00
اولین قیمت 9,976
قیمت دیروز 9,644
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,562 4,128
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5034168
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.447 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 9,613 9,670 1,437 1
1 870 9,591 9,690 670 1
2 20,500 9,580 9,796 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65