قیمت پایانی تغییر درصد
4,198 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,198 0.00 0.00
اولین قیمت 4,150
قیمت دیروز 4,198
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,347 3,933
بازه هفته 4,010 3,805
بازه سال - -
P/E 2191356
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 629.7 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 17,866 4,200 4,238 2,626 1
1 3,000 4,192 4,240 3,000 1
2 4,760 4,191 4,249 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65