داده ها

آخرین معامله 12,600 462.00 3.54
قیمت پایانی 12,690 372.00 2.85
اولین قیمت 13,332
قیمت دیروز 13,062
بازه روز 13,332 12,401
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 28 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 250
حجم معاملات 339,045
ارزش معاملات 4.303 میلیارد
ارزش بازار 355.32 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 339,045 338,940
حقوقی 0 105
تعداد خرید فروش
مجموع 74 86
حقیقی 74 85
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.332 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65