قیمت پایانی تغییر درصد
27,529 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 27,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 27,529 0.00 0.00
اولین قیمت 26,500
قیمت دیروز 27,529
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 28,671 25,941
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 29868965
تعداد سهام 151.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 60,480

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.162 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 26,302 27,490 5,612 1
2 300 26,301 27,494 100 1
1 1,149 26,300 27,850 1,027 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65