قیمت پایانی تغییر درصد
46,089 1,057.00 2.35

داده ها

آخرین معامله 47,000 1,968.00 4.37
قیمت پایانی 46,089 1,057.00 2.35
اولین قیمت 45,450
قیمت دیروز 45,032
بازه روز 47,273 43,450
قیمت مجاز 47,283 42,781
بازه هفته 43,501 40,500
بازه سال - -
P/E 50006565
تعداد سهام 151.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 60,480

معاملات

تعداد معاملات 167
حجم معاملات 94,842
ارزش معاملات 4.371 میلیارد
ارزش بازار 6.969 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 94,842 94,842
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 42 90
حقیقی 42 90
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 45,700 47,200 447 1
2 113 45,221 47,226 4,000 2
1 160 45,210 47,227 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65