قیمت پایانی تغییر درصد
50,170 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 50,255 0.00 0.00
قیمت پایانی 50,170 0.00 0.00
اولین قیمت 50,225
قیمت دیروز 50,170
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 52,678 47,662
بازه هفته 50,255 39,501
بازه سال - -
P/E 54434450
تعداد سهام 151.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 60,480

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.586 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 47,450 51,700 1,740 1
1 33 47,000 51,950 150 1
0 0 0 51,969 3,501 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65