داده ها

آخرین معامله 14,799 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,431 0.00 0.00
اولین قیمت 14,423
قیمت دیروز 14,431
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,805 13,395
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 15657635
تعداد سهام 151.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 60,480

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.182 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 23,047 14,630 14,799 12,400 2
1 1,300 14,551 14,800 11,350 3
1 1,300 14,550 14,804 7,820 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65