داده ها

آخرین معامله 16,350 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,901 0.00 0.00
اولین قیمت 15,315
قیمت دیروز 15,901
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,764 16,978
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 17252585
تعداد سهام 151.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 60,480

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.404 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 15,702 16,349 1,201 1
1 20,000 15,700 16,350 7,569 3
2 2,577 15,680 16,378 200 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65