داده ها

آخرین معامله 16,010 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,907 0.00 0.00
اولین قیمت 15,611
قیمت دیروز 15,907
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,199 15,561
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 17259095
تعداد سهام 151.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 60,480

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.405 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 350 15,850 16,250 3,100 1
1 1,000 15,810 16,369 5,753 1
1 1,932 15,780 16,380 250 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65