قیمت پایانی تغییر درصد
17,603 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,499 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,603 0.00 0.00
اولین قیمت 17,421
قیمت دیروز 17,603
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,764 16,978
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 19099255
تعداد سهام 151.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 60,480

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.662 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 18,000 18,490 4,000 4
1 1,000 17,700 18,499 130 1
1 10,000 17,565 18,500 2,020 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65