قیمت پایانی تغییر درصد
31,836 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 31,776 0.00 0.00
قیمت پایانی 31,836 0.00 0.00
اولین قیمت 33,790
قیمت دیروز 31,836
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,764 16,978
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 34542060
تعداد سهام 151.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 60,480

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.814 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 28,800 32,999 110 1
0 0 0 33,290 50 1
0 0 0 33,399 250 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65