قیمت پایانی تغییر درصد
2,159 113.00 4.97

داده ها

آخرین معامله 2,159 113.00 4.97
قیمت پایانی 2,159 113.00 4.97
اولین قیمت 2,300
قیمت دیروز 2,272
بازه روز 2,300 2,159
قیمت مجاز 2,385 2,159
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -192151
تعداد سهام 2.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 88
حجم معاملات 669,469
ارزش معاملات 1.446 میلیارد
ارزش بازار 4.75 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 669,469 669,469
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 47 14
حقیقی 47 14
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 2,080 2,159 647,584 27
0 0 0 2,261 1,000 2
0 0 0 2,276 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65