قیمت پایانی تغییر درصد
2,216 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,187 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,216 0.00 0.00
اولین قیمت 2,360
قیمت دیروز 2,216
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,066 966
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -197224
تعداد سهام 2.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 880,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.875 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 1,702 2,187 25,231 1
1 900 1,698 2,199 40,839 1
1 3,000 948 2,229 34,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65