قیمت پایانی تغییر درصد
1,082 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,103 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,082 0.00 0.00
اولین قیمت 1,110
قیمت دیروز 1,082
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,135 1,027
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -96298
تعداد سهام 2.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 880,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.38 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,750 1,080 1,104 9,790 2
1 20,000 1,075 1,105 22,000 1
1 30,000 1,073 1,109 1,200 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65