قیمت پایانی تغییر درصد
1,094 34.00 3.21

داده ها

آخرین معامله 1,113 53.00 5.00
قیمت پایانی 1,094 34.00 3.21
اولین قیمت 1,100
قیمت دیروز 1,060
بازه روز 1,113 1,070
قیمت مجاز 1,066 966
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -97366
تعداد سهام 2.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 880,000

معاملات

تعداد معاملات 261
حجم معاملات 2.855 میلیون
ارزش معاملات 3.122 میلیارد
ارزش بازار 2.407 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.855 میلیون 2.855 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 72 112
حقیقی 72 112
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
12 615,371 1,113 1,118 20,002 1
4 25,858 1,090 1,161 1,000 1
1 1,000 1,086 1,484 5,038 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65