قیمت پایانی تغییر درصد
3,239 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,260 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,239 0.00 0.00
اولین قیمت 3,300
قیمت دیروز 3,239
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,558 3,220
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -288271
تعداد سهام 2.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 880,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.126 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 6,500 3,240 3,270 1,000 1
2 10,151 3,233 3,275 448 2
2 13,348 3,220 3,280 26,681 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65