قیمت پایانی تغییر درصد
54,731 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 53,990 0.00 0.00
قیمت پایانی 54,731 0.00 0.00
اولین قیمت 57,549
قیمت دیروز 54,731
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 50,543 45,731
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 109899848
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 207,301

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 51.994 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 169 53,900 53,901 500 1
2 118 53,851 54,000 445 1
1 1,000 53,818 54,030 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65