قیمت پایانی تغییر درصد
58,470 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 58,961 0.00 0.00
قیمت پایانی 58,470 0.00 0.00
اولین قیمت 56,155
قیمت دیروز 58,470
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 50,543 45,731
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 117407760
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 207,301

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 55.547 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 33 58,921 58,961 1,139 1
1 500 58,770 58,962 81,439 6
2 550 58,752 58,998 2,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65