قیمت پایانی تغییر درصد
55,328 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 54,444 0.00 0.00
قیمت پایانی 55,328 0.00 0.00
اولین قیمت 55,590
قیمت دیروز 55,328
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 57,792 52,288
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 111098624
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 171,488

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 52.562 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 54,444 55,000 22 1
1 100 54,001 55,586 924 1
1 19 54,000 55,589 2,012 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65