قیمت پایانی تغییر درصد
69,505 251.00 0.36

داده ها

آخرین معامله 69,035 721.00 1.03
قیمت پایانی 69,505 251.00 0.36
اولین قیمت 70,000
قیمت دیروز 69,756
بازه روز 70,000 69,011
قیمت مجاز 73,243 66,269
بازه هفته 71,692 69,600
بازه سال - -
P/E 139566040
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 143,008

معاملات

تعداد معاملات 283
حجم معاملات 85,901
ارزش معاملات 5.956 میلیارد
ارزش بازار 66.03 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 70,328 85,901
حقوقی 15,573 0
تعداد خرید فروش
مجموع 106 83
حقیقی 105 83
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.082 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 1,276 69,032 69,035 475 1
2 76 69,031 69,450 1,420 1
1 60 69,021 69,499 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65