قیمت پایانی تغییر درصد
45,083 16.00 0.04

داده ها

آخرین معامله 45,001 66.00 0.15
قیمت پایانی 45,083 16.00 0.04
اولین قیمت 45,000
قیمت دیروز 45,067
بازه روز 45,500 44,815
قیمت مجاز 50,543 45,731
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 90526664
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 207,301

معاملات

تعداد معاملات 111
حجم معاملات 76,758
ارزش معاملات 3.463 میلیارد
ارزش بازار 42.829 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 76,758 69,472
حقوقی 0 7,286
تعداد خرید فروش
مجموع 54 16
حقیقی 54 15
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 328.475 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 752 45,001 45,499 2,194 1
1 400 44,903 45,500 71 1
1 568 44,901 45,985 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65