قیمت پایانی تغییر درصد
60,178 2,865.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 60,178 2,865.00 5.00
قیمت پایانی 60,178 2,865.00 5.00
اولین قیمت 60,178
قیمت دیروز 57,313
بازه روز 60,178 60,150
قیمت مجاز 60,178 54,448
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 120837424
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 183,120

معاملات

تعداد معاملات 1,571
حجم معاملات 3.53 میلیون
ارزش معاملات 212.45 میلیارد
ارزش بازار 57.169 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.405 میلیون 86,971
حقوقی 125,000 3.443 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 999 50
حقیقی 996 45
حقوقی 3 5
تغییر حقوقی به حقیقی 199.694 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
27 32,121 60,178 75,990 200 1
2 3,031 60,175 77,000 900 2
1 30 60,111 99,999 20,465 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65