قیمت پایانی تغییر درصد
46,957 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 48,489 0.00 0.00
قیمت پایانی 46,957 0.00 0.00
اولین قیمت 48,400
قیمت دیروز 46,957
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 51,041 46,181
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 94289656
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 210,957

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 44.609 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50 46,651 48,000 5,921 1
1 300 46,620 48,498 2,095 2
1 100 46,606 48,499 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65