داده ها

آخرین معامله 856 0.00 0.00
قیمت پایانی 856 0.00 0.00
اولین قیمت 856
قیمت دیروز 856
بازه روز 856 856
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 860 849
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 19.817 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 18
حجم معاملات 852,000
ارزش معاملات 729.312 میلیون
ارزش بازار 16.964 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 852,000
حقوقی 852,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 3 5
حقیقی 0 5
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 729.312 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65