داده ها

آخرین معامله 1,047 18.00 1.75
قیمت پایانی 1,047 18.00 1.75
اولین قیمت 1,047
قیمت دیروز 1,029
بازه روز 1,047 1,047
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 19.817 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 882
حجم معاملات 25.278 میلیون
ارزش معاملات 26.466 میلیارد
ارزش بازار 20.749 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 15.957 میلیون 7.889 میلیون
حقوقی 9.321 میلیون 17.389 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 48 51
حقیقی 47 49
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 8.448 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65