داده ها

آخرین معامله 2,659 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,609 0.00 0.00
اولین قیمت 2,649
قیمت دیروز 2,609
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,762 2,500
بازه هفته 2,680 2,411
بازه سال - -
P/E -550499
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.218 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 18,623 2,652 2,659 12,471 2
1 50,000 2,623 2,665 10,000 1
1 5,200 2,620 2,666 11,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65