داده ها

آخرین معامله 2,832 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,866 0.00 0.00
اولین قیمت 2,901
قیمت دیروز 2,866
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,082 2,790
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -604726
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.732 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,517 2,830 2,850 35,000 1
1 10,000 2,825 2,870 11,000 1
1 360 2,823 2,900 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65