داده ها

آخرین معامله 2,107 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,097 0.00 0.00
اولین قیمت 2,106
قیمت دیروز 2,097
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,197 1,989
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -442467
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.194 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 2,102 2,107 2,564 1
1 3,000 2,096 2,108 6,768 1
2 100,077 2,091 2,110 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65