داده ها

آخرین معامله 1,587 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,567 0.00 0.00
اولین قیمت 1,535
قیمت دیروز 1,567
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,303 1,179
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -330637
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.134 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
26 519,144 1,587 1,686 1,000 1
1 18,961 1,575 1,768 10,000 2
1 3,000 1,562 1,771 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65