داده ها

آخرین معامله 1,714 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,714 0.00 0.00
اولین قیمت 1,714
قیمت دیروز 1,714
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,303 1,179
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -361654
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.428 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 1,714 9,774 4
0 0 0 1,722 100 1
0 0 0 1,800 35,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65