داده ها

آخرین معامله 1,472 70.00 4.99
قیمت پایانی 1,472 70.00 4.99
اولین قیمت 1,472
قیمت دیروز 1,402
بازه روز 1,472 1,472
قیمت مجاز 1,472 1,332
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -310592
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 34
حجم معاملات 970,499
ارزش معاملات 1.429 میلیارد
ارزش بازار 2.944 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 970,499 970,499
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 11 16
حقیقی 11 16
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
96 4.032 میلیون 1,472 0 0 0
1 6,000 1,471 0 0 0
1 10,000 1,470 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65