داده ها

آخرین معامله 1,392 37.00 2.73
قیمت پایانی 1,377 22.00 1.62
اولین قیمت 1,369
قیمت دیروز 1,355
بازه روز 1,405 1,326
قیمت مجاز 1,303 1,179
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -290547
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 226
حجم معاملات 1.318 میلیون
ارزش معاملات 1.815 میلیارد
ارزش بازار 2.754 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.318 میلیون 1.277 میلیون
حقوقی 0 41,000
تعداد خرید فروش
مجموع 100 69
حقیقی 100 67
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 56.457 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,500 1,378 1,390 240 1
1 3,000 1,376 1,393 32,854 2
2 20,000 1,371 1,395 12,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65