قیمت پایانی تغییر درصد
3,932 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,928 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,932 0.00 0.00
اولین قیمت 4,100
قیمت دیروز 3,932
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,305 3,895
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1643576
تعداد سهام 5.198 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.079 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 20.438 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 15,748 3,928 3,928 27,386 2
1 15,000 3,920 3,929 21,353 1
1 30,523 3,919 3,939 1,750 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65