قیمت پایانی تغییر درصد
3,702 1.00 0.03

داده ها

آخرین معامله 3,699 4.00 0.11
قیمت پایانی 3,702 1.00 0.03
اولین قیمت 3,755
قیمت دیروز 3,703
بازه روز 3,839 3,600
قیمت مجاز 3,326 3,010
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1547436
تعداد سهام 5.198 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.079 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,045
حجم معاملات 6.671 میلیون
ارزش معاملات 24.691 میلیارد
ارزش بازار 19.242 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.361 میلیون 6.471 میلیون
حقوقی 1.31 میلیون 200,000
تعداد خرید فروش
مجموع 345 239
حقیقی 342 238
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 4.108 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 35,000 3,673 3,673 38 1
1 542 3,672 3,700 51,594 4
5 4,500 3,671 3,710 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65