قیمت پایانی تغییر درصد
3,369 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,375 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,369 0.00 0.00
اولین قیمت 3,170
قیمت دیروز 3,369
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,375 3,055
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1408242
تعداد سهام 5.198 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.079 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 17.511 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
13 318,291 3,375 3,380 24,000 1
1 589 3,374 3,450 4,000 1
3 66,605 3,373 3,496 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65