قیمت پایانی تغییر درصد
5,829 70.00 1.19

داده ها

آخرین معامله 5,737 162.00 2.75
قیمت پایانی 5,829 70.00 1.19
اولین قیمت 5,980
قیمت دیروز 5,899
بازه روز 5,981 5,720
قیمت مجاز 6,193 5,605
بازه هفته 5,826 5,500
بازه سال - -
P/E 2436522
تعداد سهام 5.198 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.721 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,098
حجم معاملات 3.904 میلیون
ارزش معاملات 22.758 میلیارد
ارزش بازار 30.298 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.904 میلیون 3.879 میلیون
حقوقی 0 25,539
تعداد خرید فروش
مجموع 422 313
حقیقی 422 312
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 148.867 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 5,735 5,750 25,000 1
1 1,000 5,731 5,759 2,200 1
2 5,522 5,730 5,760 179 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65