قیمت پایانی تغییر درصد
6,045 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,050 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,045 0.00 0.00
اولین قیمت 6,200
قیمت دیروز 6,045
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,610 5,982
بازه هفته 7,030 6,228
بازه سال - -
P/E 2526810
تعداد سهام 5.198 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.448 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 31.421 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 16,013 6,050 6,139 6,000 1
1 5,000 6,034 6,145 5,000 1
1 30,000 6,033 6,150 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65