قیمت پایانی تغییر درصد
4,275 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,299 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,275 0.00 0.00
اولین قیمت 4,300
قیمت دیروز 4,275
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,326 3,010
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1786950
تعداد سهام 5.198 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.079 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 22.221 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 4,256 4,299 8,265 1
1 1,000 4,237 4,300 21,000 2
1 1,000 4,235 4,301 400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65