قیمت پایانی تغییر درصد
5,732 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,794 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,732 0.00 0.00
اولین قیمت 5,979
قیمت دیروز 5,732
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,326 3,010
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2395976
تعداد سهام 5.198 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.079 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 29.794 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 22,222 5,745 5,795 200 1
1 8,504 5,731 5,800 10,068 2
2 11,737 5,729 5,830 57,072 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65