قیمت پایانی تغییر درصد
8,973 427.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 8,973 427.00 5.00
قیمت پایانی 8,973 427.00 5.00
اولین قیمت 8,973
قیمت دیروز 8,546
بازه روز 8,973 8,973
قیمت مجاز 8,973 8,119
بازه هفته 7,554 7,410
بازه سال - -
P/E 6478506
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 10
حجم معاملات 16,283
ارزش معاملات 146.107 میلیون
ارزش بازار 1.077 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 16,283
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 10
حقیقی 0 10
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 146.107 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 33,717 8,973 0 0 0
1 333 8,555 0 0 0
1 333 8,501 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65