قیمت پایانی تغییر درصد
11,594 325.00 2.73

داده ها

آخرین معامله 11,785 134.00 1.12
قیمت پایانی 11,594 325.00 2.73
اولین قیمت 11,900
قیمت دیروز 11,919
بازه روز 12,200 11,333
قیمت مجاز 12,514 11,324
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8370868
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 119
حجم معاملات 131,123
ارزش معاملات 1.52 میلیارد
ارزش بازار 1.391 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 131,123 131,123
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 37 41
حقیقی 37 41
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 95 11,748 11,900 420 1
1 1,855 11,605 11,910 100 1
1 2,000 11,580 11,949 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65