قیمت پایانی تغییر درصد
26,947 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 26,947 0.00 0.00
قیمت پایانی 26,947 0.00 0.00
اولین قیمت 26,947
قیمت دیروز 26,947
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 28,294 25,600
بازه هفته 22,366 21,600
بازه سال - -
P/E 19455734
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.234 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
154 225,920 26,947 0 0 0
7 8,880 26,818 0 0 0
5 5,345 26,777 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65