قیمت پایانی تغییر درصد
52,407 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 52,407 0.00 0.00
قیمت پایانی 52,407 0.00 0.00
اولین قیمت 52,407
قیمت دیروز 52,407
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 52,407 47,417
بازه هفته 52,407 41,980
بازه سال - -
P/E 37837854
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.289 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
242 217,424 52,407 0 0 0
3 694 52,400 0 0 0
1 1,000 50,407 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65