قیمت پایانی تغییر درصد
6,990 41.00 0.58

داده ها

آخرین معامله 7,021 10.00 0.14
قیمت پایانی 6,990 41.00 0.58
اولین قیمت 6,820
قیمت دیروز 7,031
بازه روز 7,070 6,820
قیمت مجاز 7,311 6,615
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5046780
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 27
حجم معاملات 45,662
ارزش معاملات 319.193 میلیون
ارزش بازار 838.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 43,115 43,115
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 18 8
حقیقی 18 8
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 850 7,021 7,070 4,000 1
1 1,000 7,011 7,080 856 1
4 11,000 7,010 7,099 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65