قیمت پایانی تغییر درصد
7,894 414.00 4.98

داده ها

آخرین معامله 7,893 415.00 5.00
قیمت پایانی 7,894 414.00 4.98
اولین قیمت 7,893
قیمت دیروز 8,308
بازه روز 8,126 7,893
قیمت مجاز 8,723 7,893
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5699468
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 56
حجم معاملات 125,623
ارزش معاملات 991.637 میلیون
ارزش بازار 947.28 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 125,623 125,623
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 20 30
حقیقی 20 30
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 7,893 40,510 7
0 0 0 7,900 2,000 1
0 0 0 8,000 1,060 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65