قیمت پایانی تغییر درصد
10,083 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,140 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,083 0.00 0.00
اولین قیمت 9,702
قیمت دیروز 10,083
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,311 6,615
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7279926
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.21 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 120 9,337 10,375 5,861 1
0 0 0 10,576 1,590 1
0 0 0 10,981 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65