قیمت پایانی تغییر درصد
16,482 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,750 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,482 0.00 0.00
اولین قیمت 15,913
قیمت دیروز 16,482
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,587 15,913
بازه هفته 18,190 16,210
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.945 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 900 16,760 16,760 3,348 2
2 3,272 16,700 16,780 2,061 2
1 500 16,600 16,799 61 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65