قیمت پایانی تغییر درصد
11,806 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,845 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,806 0.00 0.00
اولین قیمت 11,900
قیمت دیروز 11,806
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,876 11,650
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.542 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 11,829 11,845 4,712 1
1 1,111 11,814 11,899 500 1
1 1,151 11,800 11,900 8,830 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65