قیمت پایانی تغییر درصد
12,758 478.00 3.89

داده ها

آخرین معامله 12,894 614.00 5.00
قیمت پایانی 12,758 478.00 3.89
اولین قیمت 12,365
قیمت دیروز 12,280
بازه روز 12,894 12,202
قیمت مجاز 12,894 11,666
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,227
حجم معاملات 2.489 میلیون
ارزش معاملات 31.751 میلیارد
ارزش بازار 3.827 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.474 میلیون 1.369 میلیون
حقوقی 14,948 1.12 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 512 316
حقیقی 510 312
حقوقی 2 4
تغییر حقوقی به حقیقی 14.098 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
13 50,656 12,894 12,894 789 3
3 92,552 12,890 12,899 10,000 1
1 3,863 12,865 12,900 400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65