داده ها

آخرین معامله 18,062 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,305 0.00 0.00
اولین قیمت 19,200
قیمت دیروز 18,305
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,962 18,062
بازه هفته 19,200 18,062
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.492 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,000 18,063 18,150 2,037 1
1 200 18,062 18,200 13,546 1
1 140 17,928 18,212 496 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65